ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

23/06/2016 Tarihli Encümen Toplantısı

 
                                                                                                             T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 23 HAZİRAN 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00 TE YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.
 
1- (318) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemizin denetimindeki Yeni Terminal Taksi Durağında 54 T 0578 plakalı ticari aracın hat sahibi Büşra HOCALAR’ın 19/04/2016 tarihli dilekçe ile hattının çalışma ruhsat hakkını babası Vefki HOCALAR’a devir talebine ilişkin 15/06/2016 tarihli; 1199 sayılı yazısı.
 
2- (319) Ulaşım Dairesi Başkanlığının,  Belediyemizin denetimindeki Camili Minibüs Hattında 54 M 0045 plakalı ticari aracın hat sahibi Hayrettin HACIBEKTAŞOĞLU 09/12/2015 tarihli dilekçesiyle hattının çalışma ruhsat hakkının %50’sini kardeşi Ali Fuat HACIBEKTAŞOĞLU’na, %25’ini oğlu Selim HACIBEKTAŞOĞLU’na  devir talebine ilişkin 15/06/2016 tarihli; 1200 sayılı yazısı.
 
3- (320) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz denetimindeki Pamukova-Mekece-Adapazarı Özel Halk Otobüs hattında, İbrahim KAŞIK’ın 13/06/2016 tarihli dilekçesi ile 29/4 kayıt numarası ile işletici olarak çalışmakta olduğu hissesinin geçici çalışma ruhsat hakkını Ali ÜNAL’a devir talebine ilişkin 17/06/2016 tarihli; 1213 sayılı yazısı.
 
4- (321) Zabıta Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz Zabıta ekiplerince şehrin muhtelif yerlerinde yapılan denetimler sırasında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine aykırı davranışlardan dolayı tanzim edilen 46 adet İdari Yaptırım Karar Tutanaklarının görüşülerek karar alınması talebine ilişkin 20/06/2016 tarihli; 771 sayılı yazısı.
 
5- (322) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait olan Adapazarı İlçesi Camili Mahallesi 1562 ada 1 parsel nolu taşınmaz 266 nolu iş merkezinde AB Blok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ve CD Blok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 bağımsız bölüm numaralı 74 adet iş yerlerinin Sakarya Adli Tıp Şube Müdürlüğü ve Otopsi Merkezi olarak kullanılmak üzere Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü adına tahsisi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre karar alınması, tahsis ile ilgili işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi Belediyemiz Meclisinin 13.06.2016 tarih ve 6/400 nolu kararı ile uygun görüldüğünden, yukarıda yazılı bağımsız bölüm numaralı 74 adet iş yerlerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 34-g maddesine göre Sakarya Adli Tıp Şube Müdürlüğü ve Otopsi Merkezi olarak kullanılmak üzere Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü adına tahsisine ilişkin devir talebine ilişkin 20/06/2016 tarihli; 1882 sayılı yazısı.
 
6- (323) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Arifiye İlçesi, Fatih Mahallesi, 28 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen bölgede 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine ve 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanununun Ek-1 maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlenmesi yapılması, Arifiye İlçe Belediyesi Encümeninin; 18/05/2016 tarih ve 2016/109 nolu kararıyla uygun görülmüş olup, söz konusu kararyla yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanması talebine ilişkin 17/06/2016 tarihli; 1854 sayılı yazısı.
 
7- (324) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 154 ada, 241 parsel nolu taşınmazın 30 metrelik imar yolunda kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 5. maddesinin 3. Bendine göre kamulaştırılması talebine ilişkin 20/06/2016 tarihli; 1860 sayılı yazısı.
 
8- (325) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Karasu İlçesi Kuzuluk Mahallesi 51 pafta 357 ada 2 parsel nolu taşınmazın Karasu İlçe Belediyesine devri hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 75- d maddesine göre alınan 13.06.2016 tarih ve 6/398 nolu Meclis kararına istinaden devir ile ilgili işlemler için karar alınması talebine ilişkin 20/06/2016 tarihli; 1875 sayılı yazısı.
 
9- (326) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesinde bulunan 31 ada, 32, 79, 82, 83, 162 ve 163 parsel nolu taşınmazların Meydan ve Çevre Düzenlemesi yapılabilmesi için Belediyemiz adına devri hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre alınan 13/06/2016 tarih ve 6/397 Meclis kararına istinaden devir ile ilgili işlemler için karar alınması talebine ilişkin 20/06/2016 tarihli; 1881 sayılı yazısı.
 
10- (327) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 75 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda, Serdivan İlçe Belediyesi Encümeninin 21/04/2016 tarih ve 165 nolu kararıyla yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanması talebine ilişkin 22/06/2016 tarihli; 2032 sayılı yazısı.
 
11- (328) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Sakarya İli, Karasu İlçesi, A. İncilli Mahallesi, 814 ada,23 parsel nolu taşınmazın Kültür Merkezi yapılabilmesi için Belediyemiz adına bedelsiz devri hususunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 75-d ve 18-e maddelerine göre alınan 13.06.2016 tarih ve 6/399 nolu Meclis kararına istinaden devir ile ilgili  işlemler için karar alınması talebine ilişkin 23/06/2016 tarihli; 2068 sayılı yazısı.