ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

22.09.2016 Tarihli Encümen Toplantısı.

               T.C.
                                        SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 22 EYLÜL 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00 TE YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.
 
1- (466) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz denetim ekiplerince, İlimiz Akyazı İlçesinde yapılan kontroller esnasında Ali RAMAZANOĞLU’na ait olan 54 H 1517 plakalı kamyonun hafriyat toprağı taşıdığı tespit edilmiştir. Yapılan evrak kontrolünde araçta “Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma İzin Belgesi”, “Atık Taşıma Kabul Belgesinin” olmadığı ve ayrıca GPS (uydu bazlı radyo navigasyon sistemi) cihazının olmadığı tespit edilmiştir. Yapılan denetime dair tanzim edilen tutanak ve fotoğraf görüntüleri yazı ekinde sunulmuş olup, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 07/09/2016 tarihli; 588 sayılı yazısı.
 
2- (467) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz denetim ekiplerince, İlimiz Serdivan İlçesinde 04.08.2016 tarihinde yapılan kontroller esnasında Budaksan Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait olan 20 KC 940 plakalı kamyonun hafriyat toprağı taşıdığı tespit edilmiştir. Yapılan evrak kontrolünde araçta “Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma İzin Belgesi”, “Atık Taşıma Kabul Belgesinin” olmadığı ve ayrıca GPS (uydu bazlı radyo navigasyon sistemi) cihazının olmadığı tespit edilmiştir. Yapılan denetime dair tanzim edilen tutanak ve fotoğraf görüntüleri yazı ekinde sunulmuş olup, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 07/09/2016 tarihli; 589 sayılı yazısı.
 
3- (468) Zabıta Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz Zabıta ekiplerince şehrin muhtelif yerlerinde yapılan denetimler sırasında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine aykırı davranışlardan dolayı tanzim edilen 18 adet İdari Yaptırım Karar Tutanaklarının görüşülerek karar alınması talebine ilişkin 05/09/2016 tarihli; 1090 sayılı yazısı.
 
4- (469) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Terminalinde bulunan İbrahim BAYRAMOĞLU ve Hasan Serhat EKŞİ tarafından işletilen 1.Kat 15 no lu bilet satış gişesinin A Pamukkale Taşımacılık Turizm Ticaret LTD ŞTİ tarafından devir alınarak işletilmesi talebine ilişkin 06/09/2016 tarihli; 151 sayılı yazısı.
 
5- (470) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan İlhan PAÇASIZ adına kayıtlı 54 S 0189 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 26/08/2016 tarihli dilekçeyle Cihan CEYLAN adına devrine ilişkin 08/09/2016 tarihli; 1751 sayılı yazısı.
 
6- (471) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Murat ERDOĞAN adına kayıtlı 54 S 1882 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 26/08/2016 tarihli dilekçeyle Abdullah DEMİRCİ adına devrine ilişkin 08/09/2016 tarihli; 1752 sayılı yazısı.
 
7- (472) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Mehmet YILMAZ  adına kayıtlı 54 S 0878 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 20/09/2016 tarihli dilekçeyle Mesut DÖNMEZ adına devrine ilişkin 22/09/2016 tarihli; 1814 sayılı yazısı.
 
8- (473) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Yaşar TOSUN adına kayıtlı 54 S 1877 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 08/09/2016 tarihli dilekçeyle Yusuf AYDIN adına devrine ilişkin 19/09/2016 tarihli; 1774 sayılı yazısı.
 
9- (474) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Yaşar TOSUN adına kayıtlı 54 S 3042 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 08/09/2016 tarihli dilekçeyle Yusuf AYDIN adına devrine ilişkin 19/09/2016 tarihli; 1775 sayılı yazısı.
 
10- (475) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Aşağıkirazca Mahallesi 33 nolu düzenleme bölgesindeki Arazi ve Arsa Düzenlemesine ait parselasyon planının onaylanmasına karar verilmiş, Ancak Tapu Müdürlüğündeki kontrolde ilgili Encümen Kararında yer alan parsellerden 601 ve 602 nolu parsellerin sehven yazılması sebebi ile; 24.03.2016 tarih; 163 sayılı Encümen Kararının iptal edilmesi, Arifiye İlçesi, Aşağıkirazca Mahallesinde bulunan 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 100, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 564, 572, 577, 592, 747, 748, 847, 848, 1341, 1342, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1480, 1481, 1529, 1530, 1558,1559,1560, 1562, 1563 parselleri kapsayan bölgede 3194 sayılı İmar Kanununun 18.md. göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi yapılması ve hazırlanan parselasyon planlarının İmar Kanununun 19.mad. ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7b ve 7c maddeleri uyarınca onaylanmasına ilişkin 21/09/2016 tarihli; 2784 sayılı yazısı.
 
11- (476) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Hendek İlçesi, Dereboğazı ve Nuriye Mahallesinde, 37 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine ve 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanununun Ek-1 maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlenmesi yapılması, Hendek Belediyesi Encümeninin; 27/06/2016 tarih ve 221 nolu kararıyla uygun görülmüştür. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi ile Büyükşehir Belediyelerine “… Büyükşehir içindeki belediyelerin parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek” yetkisi verildiğinden, Hendek İlçesi, Dereboğazı ve Nuriye Mahallesinde 37 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda, Hendek Belediyesi Encümeninin; 27.06.2016 tarih ve 221 nolu kararıyla yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin 22/09/2016 tarihli; 2786 sayılı yazısı.
 
12- (477) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Erenler İlçesi, Erenler (Dilmen) Mahallesinde bulunan 8479 parsel nolu (1.038,00 m2) taşınmaz 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Otopark Alanında kaldığından 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5.maddesinin 3. Bendine göre kamulaştırılması Belediyemiz Encümeninin 02/06/2016 tarih ve 297 sayılı Kararı ile uygun görülmüştür. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. Maddesinin değişik 4650/3 maddesi gereğince 08.09.2016 Perşembe günü Uzlaşma Komisyonu toplantısı yapılmış, Uzlaşma Komisyonumuzca Erenler İlçesi, Erenler (Dilmen) Mahallesi, 8479 parsel nolu taşınmaz maliki (S.S. Kültür Kent Yapı Kooperatifi) adına yetkili Zekeriya BAŞOĞLU’na 105.000,00TL teklif edilmiş olup, teklif edilen bedel kabul edilmiştir. Bedelin kabul edildiğine dair tutanak Uzlaşma Komisyon üyeleri ve taşınmaz maliki (S.S.Kültür Kent Yapı Kooperatifi) adına yetkili Zekeriya BAŞOĞLU tarafından imzalanmıştır. Buna göre, Erenler İlçesi, Erenler (Dilmen) Mahallesi, 8479 nolu taşınmaz maliki (S.S.Kültür Kent Yapı Kooperatifi) adına yetkili Zekeriya BAŞOĞLU’na 105.000,00TL bedel ödenerek kamulaştırılmasına ilişkin 21/09/2016 tarihli; 2779 sayılı yazısı.
 
13- (478) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Elvan MUMCU adına kayıtlı 54 S 2770 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 07/09/2016 tarihli dilekçeyle PLATFORM TURİZM adına devrine ilişkin 08/09/2016 tarihli; 1754 sayılı yazısı.
 
14- (479) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Erkan PEKER adına kayıtlı 54 S 0298 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 06/09/2016 tarihli dilekçeyle Altan ATALAN adına devrine ilişkin 19/09/2016 tarihli; 1781 sayılı yazısı.