ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

20.10.2016 Tarihli Encümen Toplantısı.

 
 
T.C.
    SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 20.10.2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00 TE YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

1- (567) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Mülkiyeti Belediyemize ait; Tuzla Mahallesi, Zirai Aletler Sanayi yanında mevcut, 42 Ada, 274 Parsel 2284,96 m2 yüzölçümlü Süpürgeciler Sitesinde bulunan, dükkânların, (47 adet) 3 yıl süre ile kiralama işi ihalesi yapılacağından, ihale gün ve saatinin tespitine ilişkin 07/10/2016 tarihli; 2769 sayılı yazısı.
 
2- (568) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz ekiplerince kurumumuza gelen şikayet üzerine, İlimiz Arifiye İlçesi Başak Sok. No:20/z1 Hanlı adresinde faaliyet gösteren Baliç Müh.İnş.taah.San. ve Tic. A.Ş. adlı işletmede 29.08.2016 tarihinde çevresel gürültü denetimi gerçekleştirilmiş, yapılan denetim sonucunda değerlerin yüksek çıktığı tespit edilmiş olup, işletmeye yazı ile gerekli önlemleri alması hususunda süre verilmiş ve uyarılmıştır. İşletmeye verilen süre sonunda 04.10.2016 tarihinde yapılan denetimde, çevresel gürültü seviyesinin “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” nin üst sınır değerlerini geçtiği Çevresel Denetim Tutanağı ile tespit edildiğinden, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 12/10/2016 tarihli; 644 sayılı yazısı
 
3- (569) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının,. Büyükşehir Belediyemiz denetim ekiplerince, İlimiz Serdivan İlçesi İstiklal Mahallesi Bağlar Caddesi No:68/A adresinde faaliyet gösteren Erkan DERLİOĞLU/FİTNESS CLUP adlı işletmeye 04.10.2016 tarihinde çevresel gürültü denetimi yapılmıştır. Yapılan denetim sonucu, işletmenin spor salonu olarak faaliyet gösterdiği, havalandırma sisteminin faaliyetinden kaynaklı ölçülen çevresel gürültü seviyesinin “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nin üst sınır değerlerini geçtiği Çevresel Denetim Tutanağı ile tespit edilmiştir. Ayrıca bahse konu olan işletmeye daha önce 18.07.2016 tarihli 448 sayılı yazı ile gerekli önlemlerin alınması yönünde süre verilerek uyarılmıştır. Yapılan denetime dair tanzim edilen Tutanak, Gürültü Ölçüm Raporu ve uyarı yazısı yazımız ekinde sunulmuş olup, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 07/10/2016 tarihli; 636 sayılı yazısı.
 
4- (570) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz denetim ekiplerince, İlimiz Serdivan İlçesi 32 Evler Mahallesi 32 Evler Cad. üzerinde yol kenarında bulunan arazide 05.09.2016 tarihinde yapılan kontroller esnasında Kazım BUDAK adlı kişiye ait olan 54 TR 941 plakalı kamyonun hafriyat toprağı taşıdığı ve izinsiz sahaya döküm yaptığı tespit edilmiştir. Yapılan evrak kontrolünde araçta “Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma İzin Belgesi”, “Atık Taşıma Kabul Belgesinin” olmadığı ve ayrıca GPS (uydu bazlı radyo navigasyon sistemi) cihazının olmadığı tespit edildiğinden, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 10/10/2016 tarihli; 641 sayılı yazısı.
 
5- (571) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz denetim ekiplerince, İlimiz Akyazı İlçesi Otoyol gişelerinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortak yapılan kontroller esnasında gişeden Akyazı İlçemize giriş yapan ve SKA Emlak Haf. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. firmasına ait 34 JC 5695 plakalı kamyonun hafriyat toprağı ile karışık inşaat/yıkıntı atığı taşıdığı tespit edilmiş ve ilgili kamyon durdurularak kontrolleri yapılmıştır Yapılan evrak kontrolünde araçta ilimiz için geçerli “Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma İzin Belgesi”, “Atık Taşıma Kabul Belgesinin” olmadığı ve ayrıca GPS (uydu bazlı radyo navigasyon sistemi) cihazının olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu hafriyat toprağının İl dışından getirildiği beyan edilmiştir. 18.11.2009 tarih ve 2009/65 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile depo sahalarına il dışından hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıklarının getirilmesi oy birliği ile yasaklanmıştır. Yapılan denetime dair tanzim edilen tutanak ve fotoğraf görüntüleri yazı ekinde sunulmuş olup, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 13/10/2016 tarihli; 651 sayılı yazısı.

6- (572) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz denetim ekiplerince, İlimiz Akyazı İlçesi Otoyol gişelerinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortak yapılan kontroller esnasında gişeden Akyazı İlçemize giriş yapan ve Volkan KAYA ‘ya ait 34 NHG 78 plakalı kamyonun hafriyat toprağı taşıdığı tespit edilmiş ve ilgili kamyon durdurularak kontrolleri yapılmıştır Yapılan evrak kontrolünde araçta ilimiz için geçerli “Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma İzin Belgesi”, “Atık Taşıma Kabul Belgesinin” olmadığı ve ayrıca GPS  cihazının olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca söz konusu hafriyat toprağının İl dışından getirildiği (İstanbul) beyan edilmiştir. 18.11.2009 tarih ve 2009/65 sayılı İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile depo sahalarına il dışından hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıklarının getirilmesi oy birliği ile yasaklanmıştır. Yapılan denetime dair tanzim edilen tutanak ve fotoğraf görüntüleri yazı ekinde sunulmuş olup, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 13/10/2016 tarihli; 653 sayılı yazısı.
 
7- (573) Zabıta Dairesi Başkanlığının, Hal Şube Müdürlüğü denetim personellerince, Adapazarı İlçemiz Hızırtepe mevkiinde 07.10.2016 tarihinde yapılan denetimde; depodan perakendeciye patates satarken görüldü ve belge talep edildiğinde ibraz edilememiş, malların Cavit ÇETİN’e ait olduğu tespit edilmiştir. 5957 sayılı kanunun 8/8-a maddesine ve yönetmeliğin 47/1-a maddesine aykırı davranıştan aynı yönetmeliğin 27 nci maddesine göre Cavit ÇETİN adına 07.10.2016 tarih ve 000011 nolu 550,00TL tutarlı Cezalı Hal Rüsum Tutanağı düzenlenmiştir. İlgili Kanunun 8 inci maddesinin 8 inci fıkrasında "... Hal rüsumunun cezalı olarak alınmasına belediye encümenince karar verilir..." denmekte olup, Yönetmeliğin 47 inci maddesi hükümlerince Makamınızca da uygun görülmesi halinde; Cavit ÇETİN’e 550,00TL (beşyüzelli TL) cezalı hal rüsumunun kesilmesi ve kesilen cezaya ilişkin Encümen Karanının tebliğ tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde faaliyet gösterdiği veya ikamet ettiği İlin Hal Hakem Heyetine itiraz edebileceği ile 1 (bir) ay içerisinde ödenmesinin adı geçene bildirilmesine ilişkin 11/10/2016 tarihli; 164 sayılı yazısı.
 
8- (574)  Zabıta Dairesi Başkanlığının, Hal Şube Müdürlüğü denetim personellerince, Karasu İlçemiz Limandere mevkiinde 08.10.2016 tarihinde yapılan denetimde Patates yüklü 07 JE 651 plakalı araç durdurulmuş belge talep edildiğinde ibraz edilememiş, malların İbrahim NURDOĞAN a ait olduğu tespit edilmiştir. 5957 sayılı kanunun 8/8-a maddesine ve 47/1-a maddesine aykırı davranıştan aynı yönetmeliğin 27 nci maddesine göre İbrahim NURDOĞAN adına 08.10.2016 tarih ve 000012 nolu 250,00TL tutarlı Cezalı Hal Rüsum Tutanağı düzenlenmiştir. İlgili Kanunun 8 inci maddesinin 8 inci fıkrasında "... Hal rüsumunun cezalı olarak alınmasına belediye encümenince karar verilir..." denmekte olup, Yönetmeliğin 47 inci maddesi hükümlerince Makamınızca da uygun görülmesi halinde; İbrahim NURDOĞAN’a 250,00TL (ikiyüzelli TL) cezalı hal rüsumunun kesilmesi ve kesilen cezaya ilişkin Encümen Karanının tebliğ tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde faaliyet gösterdiği veya ikamet ettiği İlin Hal Hakem Heyetine itiraz edebileceği ile 1 (bir) ay içerisinde ödenmesinin adı geçene bildirilmesi 11/10/2016 tarihli; 165 sayılı yazısı.
 
9- (575) Zabıta Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz Zabıta ekiplerince şehrin muhtelif yerlerinde yapılan denetimler sırasında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine aykırı davranışlardan dolayı tanzim edilen 23 adet İdari Yaptırım Karar Tutanaklarının görüşülerek karar alınması talebine ilişkin 11/10/2016 tarihli; 1193 sayılı yazısı.
 
10- (576) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Mehmet ÇİLEK adına kayıtlı 54 S 1104 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 11/10/2016 tarihli dilekçeyle İsmet İÇÖZ adına devrine ilişkin 13/10/2016 tarihli; 2025 sayılı yazısı.
 
11- (577)  Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Salih TABAK adına kayıtlı 54 S 1712 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 11/10/2016 tarihli dilekçeyle Hikmet ALTINSOY adına devrine ilişkin 13/10/2016 tarihli; 2027 sayılı yazısı.
 
12- (578) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Nur Sait TEKGÜL adına kayıtlı 54 S 2834 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 11/10/2016 tarihli dilekçeyle kardeşi Abdullah TEKGÜL adına devrine ilişkin 13/10/2016 tarihli; 2029 sayılı yazısı.
 
13- (579) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemizin denetimindeki Pamukova Taksi Dolmuş Hattında Hakan ASINTAY 54 T 6048 plakalı ticari araç ile hat sahibi olarak çalışmakta olduğu  hattın çalışma ruhsat hakkını 12/10/2016 tarihli dilekçeyle Ali TEKE’ya devredilmesine ilişkin 13/10/2016 tarihli; 2030 sayılı yazısı.
 
14- (580)  Belediyemizin denetimindeki Korucuk Hastane Taksi Durağında vefat eden babası Cemil ÇİRKİN’e ait 54 T  0050 plakalı hattı Mehmet ÇİRKİN vekili Hüseyin DENİZ’in 13/10/2016 tarihli dilekçeyle, diğer varislerin feragat etmesi ile çalışma ruhsat hakkının adına devredilmesine ilişkin 13/10/2016 tarihli; 2032 sayılı yazısı.
 
15- (581) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Cemal BAĞDATLI adına kayıtlı 54 S 1592 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 13/10/2016 tarihli dilekçeyle Hasan KİPRİTÇİ adına devrine ilişkin 13/10/2016 tarihli; 2033 sayılı yazısı.
 
16- (582) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan  AZ-AL Turizm Nakliyat San.ve Tic.Ltd.Şti. adına kayıtlı 54 S 2510 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 01/09/2016 tarihli dilekçeyle Oğuzhan AKÇAOĞLU adına devrine ilişkin 14/10/2016 tarihli; 2034 sayılı yazısı.
 
17- (583) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan  Sakarya Sev Taş. San.ve Tic.Ltd.Şti. adına kayıtlı 54 S 2058 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 14/10/2016 tarihli dilekçeyle Nilüfer KANBUR adına devrine ilişkin 14/10/2016 tarihli; 2041 sayılı yazısı.
 
18- (584) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Sakarya Uluçlar Turizm  adına kayıtlı 54 S 2561 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 14/10/2016 tarihli dilekçeyle Sami KARA adına devrine ilişkin 17/10/2016 tarihli; 2048 sayılı yazısı.
 
19- (585) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Erden GÖKHAN  adına kayıtlı 54 S 3075 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 14/10/2016 tarihli dilekçeyle Kemal TOK  adına devrine ilişkin 17/10/2016 tarihli; 2045 sayılı yazısı.
 
20- (586) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan İsmail BAŞARIR   adına kayıtlı 54 S 0896 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 18/10/2016 tarihli dilekçeyle Ersan BODUR  adına devrine ilişkin 19/10/2016 tarihli; 2062 sayılı yazısı.
 
21- (587) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan TahsinKULABER  adına kayıtlı 54 S 1937 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 19/10/2016 tarihli dilekçeyle Selim AKICI  adına devrine ilişkin 19/10/2016 tarihli; 2072 sayılı yazısı.
 
22- (588) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Merve CANİKOĞLU  adına kayıtlı 54 S 1376 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 19/10/2016 tarihli dilekçeyle Cemile ÇELİK  adına devrine ilişkin 19/10/2016 tarihli; 2071 sayılı yazısı.
 
23- (589)  Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Ada Elitetur Turizm  adına kayıtlı 54 S 1810 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 27/09/2016 tarihli dilekçeyle Abdullah ERMAN  adına devrine ilişkin 30/09/2016 tarihli; 1909 sayılı yazısı.
 
24- (590) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Alaattin ADALI  adına kayıtlı 54 S 0783 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 03/10/2016 tarihli dilekçeyle Bölgem Turzm.Taş.Otom.Petr.Ürün.İnş.San. adına devrine ilişkin 20/10/2016 tarihli; 2078 sayılı yazısı.
 
25- (591) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Ada Elitetur Taş. adına kayıtlı 54 S 2616 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 29/09/2016 tarihli dilekçeyle Murat YELMAN adına devrine ilişkin 20/10/2016 tarihli; 2079 sayılı yazısı.
 
26- (592) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Zehra KOÇ  adına kayıtlı 54 S 0068 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 10/10/2016 tarihli dilekçeyle KMS Yemek.Taş.Tem.İnş.San. ve Tic.Ltd.Şti. adına devrine ilişkin 19/10/2016 tarihli; 2075 sayılı yazısı.
 
27- (593) Ulaşım Dairesi Başkanlığının Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliğimiz gereği 20/04/2016-11/10/2016 tarihleri arasında yapılan denetimler sonucu oluşturulan tutanaklar dosyası ekte bulunmakta olup, yapılan işlemler karşılığı idari para cezalarının hat sahiplerinden tahsiline yönelik karar alınmasına ilişkin 17/10/2016 tarihli; 2026 sayılı yazısı.
 
28- (594) İmar ve Şehircilik Başkanlığının, Arifiye İlçesi Hanlıköy Mahallesinde imar planında ağaçlandırılacak alan (mezarlık) içerisinde kalan 829 parsel nolu taşınmazın kamulaştırılması talep edilmiş, bu taşınmaz üzerinde defin olup mezarlık olarak kullanılmasına ihtiyaç olduğu Belediyemiz Mezarlıklar Müdürlüğünce tespit edildiğinden, Afiriye İlçesi Hanlıköy Mahallesi 829 parsel nolu 354,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 5. maddesinin 3. bendine göre mezarlık olarak kamulaştırılmasına ilişkin 17/10/2016 tarihli; 2967 sayılı yazısı.
 
29- (595)  İmar ve Şehircilik Başkanlığının Mülkiyeti Adapazarı Belediyesine ait olan Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi G24B11C4A pafta 1733 ada 1 parsel nolu 7.500,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “ Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları” (SAMEK) binası yapılarak Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemize bedelsiz devri için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre karar alınması, devirle ilgili işlemler için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi Belediyemiz meclisinin 10.10.2016 tarih ve 9/592 sayılı kararı ile kabul edildiğinden, Adapazarı İlçesi Korucuk Mahallesi G24B11C4A pafta 1733 ada 1 parsel nolu 7.500,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın “Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları” (SAMEK) binası yapılarak Belediye Hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediyemize bedelsiz devrine ilişkin 17/10/2016 tarihli; 2969 sayılı yazısı.
 
30- (596) İmar ve Şehircilik Başkanlığının, Mülkiyeti Kocaali Belediyesine ait olan Kocaali İlçesi Caferiye Mahallesi F25F19C1B pafta 119 ada 4 parsel nolu 8.699,39 m2 yüzölçümlü taşınmazın “Sahil ve Çevre Düzenlemesi Projesi” yapılması amacıyla Belediyemize bedelsiz devri için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddesine göre karar alınması, devirle ilgili işlemler için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi Belediyemiz Meclisinin 10.10.2016 tarih ve 9/594 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Buna göre, Kocaali İlçesi Caferiye Mahallesi F25F19C1B pafta 119 ada 4 parsel nolu 8.699,39 m2 yüzölçümlü taşınmazın “Sahil ve Çevre Düzenlemesi Projesi” yapılması amacıyla Belediyemize bedelsiz devrine ilişkin 17/10/2016 tarihli; 2973 sayılı yazısı.
 
31- (597) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi, 4 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda Hendek Belediye Encümeninin 13.08.2011 tarih ve 454 sayılı kararına istinaden yapılan düzenleme, Sakarya 1.İdare Mahkemesinin 01/02/2005 tarih, 2005/1749 karar nolu hükmü ile iptal edildiğinden; iptal kararı doğrultusunda geri dönüşüm işlemi yapılmasına, 13.10.2008 tarih, 503 sayılı Belediye Encümen kararının yenilenmesine ve Başpınar Mahallesi, 40 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine ve 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanununun Ek-1 maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlenmesi yapılması, Hendek Belediyesi Encümeninin; 29.08.2016 tarih ve 320 nolu kararıyla uygun görülmüştür. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi ile Büyükşehir Belediyelerine “… Büyükşehir içindeki belediyelerin parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek” yetkisi verilmiştir. Buna göre ; Hendek İlçesi, Başpınar Mahallesi 40 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda, Hendek Belediyesi Encümeninin; 29.08.2016 tarih ve 320 nolu kararıyla yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin 18/10/2016 tarihli; 2947 sayılı yazısı.
 
32- (598) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Serdivan (Beşköprü) Mahallesi’nde bulunan 12179 nolu parselin (238,08m2 ) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında İmar yoluna giden kısımlarının kamulaştırılması gerekmektedir. Buna göre; Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Serdivan (Beşköprü) Mahallesi’nde bulunan 12179 nolu parselin 2942/4652 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesinin 3. bendine göre kamulaştırılmasına ilişkin 19/10/2016 tarihli; 2988 sayılı yazısı.
 
33- (599) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçe Belediye Başkanlığının 01/09/2016 tarihli ve 83 sayılı Meclis Kararı ile Belediyemize devredilmesine karar verilen, Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 782 ada, 3 parsel nolu taşınmazın halihazırda mezarlık alanı olarak kullanılması sebebi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 18-e ve 75-d maddelerine göre Belediyemiz adına devrine, devirle ilgili işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesine ilgi Meclis kararımız ile karar verilmiştir. Buna göre; Serdivan İlçesi, Esentepe Mahallesi, 782 ada, 3 parsel nolu taşınmazın halihazırda mezarlık alanı olarak kullanılması sebebi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) bendine istinaden Belediyemize devrine ilişkin 18/10/2016 tarihli; 2976 sayılı yazısı.
 
34- (600) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, 32 Evler Mahallesi,73 Nolu Düzenleme Bölgesinde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre yapılan Arazi ve Arsa Düzenlemesi sonucunda imar yolunda kalanpasif 1650 nolu parsel üzerinde bulunan muhdesatlara 2.775,00 ? bedel ve pasif 7748 nolu parsel üzerinde bulunan muhdesatlara 937,00 ? bedel takdir edilmiş olup, bahsi geçen pasif parsellerde hisseleri bulunan parsel maliklerine toplam 3.712,50 ? bedel ödenmesi için alınan Belediyemiz Encümeninin 13/10/2016 tarih ve 563 sayılı Encümen Kararının iptal edilmesine ilişkin 19/10/2016 tarihli; 2986 sayılı yazısı.

35- (601) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 70 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlenmesi yapılması, Adapazarı Belediyesi Encümeninin; 07.10.2016 tarih ve 1017 nolu kararıyla uygun görülmüştür. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi ile Büyükşehir Belediyelerine “… Büyükşehir içindeki belediyelerin parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek” yetkisi verilmiştir. Buna göre ; Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 70 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda, Adapazarı Belediyesi Encümeninin; 07.10.2016 tarih ve 1017 nolu kararıyla yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin 20/10/2016 tarihli; 2994 sayılı yazısı.
 
36- (602) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, akarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Adapazarı İlçesi, Pabuççular Mahallesi, 81 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlenmesi yapılması, Adapazarı Belediyesi Encümeninin 12.10.2016 tarih ve 1035 nolu kararıyla uygun görülmüştür. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi ile Büyükşehir Belediyelerine “… Büyükşehir içindeki belediyelerin parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek” yetkisi verilmiştir. Buna göre ; Adapazarı İlçesi, Pabuççular Mahallesi, 81 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda, Adapazarı Belediyesi Encümeninin; 12.10.2016 tarih ve 1035 nolu kararıyla yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin 20/10/2016 tarihli; 2996 sayılı yazısı.
 
37- (603) İmar ve Şehircilik Dairesi BaşkanlığınınSakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Adapazarı İlçesi, Yenicami Mahallesi, 77 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlenmesi yapılması, Adapazarı Belediyesi Encümeninin 07.10.2016 tarih ve 1015 nolu kararıyla uygun görülmüştür. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi ile Büyükşehir Belediyelerine “… Büyükşehir içindeki belediyelerin parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek” yetkisi verilmiştir. Buna göre ; Adapazarı İlçesi, Yenicami Mahallesi, 77 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda, Adapazarı Belediyesi Encümeninin; 07.10.2016 tarih ve 1015 nolu kararıyla yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin 20/10/2016 tarihli; 2997 sayılı yazısı.
 
38- (604) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Adapazarı İlçesi, Çukurahmediye Mahallesi, 76 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlenmesi yapılması, Adapazarı Belediyesi Encümeninin 07.10.2016 tarih ve 1016 nolu kararıyla uygun görülmüştür. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi ile Büyükşehir Belediyelerine “… Büyükşehir içindeki belediyelerin parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek” yetkisi verilmiştir. Buna göre ; Adapazarı İlçesi, Çukurahmediye Mahallesi, 76 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda, Adapazarı Belediyesi Encümeninin; 07.10.2016 tarih ve 1016 nolu kararıyla yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin 20/10/2016 tarihli; 2999 sayılı yazısı.
 
39- (605) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının, 26-30 Ekim 2016 tarihleri arasında Almanya/Neunburg’ta F.EE Company Tribün Teklifleri Değerlendirme Toplantısına katılmak üzere Belediyemiz Genel Sekreter Yardımcısı Sezar ERCAN’ın görevlendirilmesi ve 6245 Sayılı Kanunun çerçevesinde harcırahlarının ödenebilmesine ilişkin 20/10/2016 tarihli; 2249 sayılı yazısı.