ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

18/08/2016 Tarihli Encümen Toplantısı


                                                                                                        T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 18 AĞUSTOS 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00 TE YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.
 
1- (397) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Münevver ERKİN adına kayıtlı 54 S 0474 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 05/08/2016 tarihli dilekçeyle Hatice SEVER adına devrine ilişkin 10/08/2016 tarihli; 1549 sayılı yazısı.
 
2- (398)  Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Yaşar KURTULUŞ adına kayıtlı 54 S 2439 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 27/07/2016 tarihli dilekçeyle Yusuf SAMANCI adına devrine ilişkin 08/08/2016 tarihli; 1550 sayılı yazısı,
 
3- (399)  Ulaşım Dairesi Başkanlığının Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Vahit SEVİÇ  adına kayıtlı 54 S 1607 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 29/07/2016 tarihli dilekçeyle oğlu Erkan SEVİNÇ adına devrine ilişkin 01/08/2016 tarihli; 1551 sayılı yazısı,
 
4- (400) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Ömer KIY  adına kayıtlı 54 S 0633 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 05/08/2016 tarihli dilekçeyle  Nida Orkun Turz. Taş.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. adına devrine ilişkin 10/08/2016 tarihli; 1554 sayılı yazısı,
 
5- (401) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliğimiz gereği 31.05.2016-12.07.2016 tarihleri arasında yapılan denetimler sonucu oluşturulan tutanaklar (dosyası ekte bulunmakta olup, yapılan işlemler karşılığı idari para cezalarının hat sahiplerinden tahsiline yönelik karar alınmasına ilişkin 26/07/2016 tarihli; 1413 sayılı yazısı.
 
6- (402) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz denetim ekiplerince, İlimiz Arifiye İlçesi Fatih Mah. Bozacı Mevkii 22 JR23JIV Pafta, 6225 Parselde 21.04.2016 tarihinde inceleme yapılmış ve Ek’te adı geçen maliklere ait araziye izinsiz hafriyat-inşaat atığı, evsel ve bahçe atığı dökülmüş olduğu tespit edilmiştir. 6225 parsel maliklerine söz konusu atıkların kaldırılması hususunda 13.05.2016 tarihinde yazı ile süre verilmiş olup süre bitiminden sonra 13.07.2016 tarihinde yapılan kontrolde atıkların bir kısmının kaldırıldığı büyük bir kısmın ise kaldırılmadığı tespit edilmiştir. Yapılan denetime dair tanzim edilen tutanaklar ve fotoğraf görüntüleri yazımız ekinde sunulmuş olup, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 27/07/2016 tarihli; 471 sayılı yazısı.

7- (403) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz denetim ekiplerince, İlimiz Arifiye İlçesi Fatih Mah. Bozacı Mevkii 22 J5/23JIV Pafta 6226 Parsellerde inceleme yapılmış ve Ek’te adı geçen maliklere ait arazilere izinsiz hafriyat-inşaat atığı, evsel ve bahçe atığı dökülmüş olduğu tespit edilmiştir. 6226 parsel maliklerine söz konusu atıkların kaldırılması hususunda 13.05.2016 tarihinde yazı ile süre verilmiş olup süre bitiminden sonra 13.07.2016 tarihinde yapılan kontrolde atıkların bir kısmının kaldırıldığı büyük bir kısmın ise kaldırılmadığı tespitedildiğinden, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 27/07/2016 tarihli; 472 sayılı yazısı.

8- (404) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Kurumumuza gelen şikayet üzerine Büyükşehir Belediyemiz denetim ekiplerince 04.05.2016 tarihinde İlimiz Sapanca İlçesi, Tepebaşı Mah. Şehit Cevdet Koç Cad. Çatanlar Petrol arkasındaki alanda Ahmet ÇATAN (Tepebaşı Mah. Şehit Cevdet Koç Cad. No:153/A Sapanca/SAKARYA TC: 64459026646) adlı vatandaşın Büyükşehir Belediyemizden izin alınmamış parsele hafriyat toprağı/inşaat atığı depoladığı tespit edilmiştir. 04.05.2016 tarihinde yapılan denetim neticesinde atıkların kaldırılması hususunda vatandaşa 10 gün süre verilmiş olup, süre bitiminde yapılan kontrolde inşaat atıklarının kaldırıldığı fakat hafriyat toprağının kaldırılmadığı tespit edilmiştir. Yapılan denetime dair tanzim edilen tutanak ve bahsi geçen tutanakların fotoğraf görüntüleri yazımız ekinde sunulmuş olup, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 15/07/2016 tarihli; 442 sayılı yazısı.
 
9- (405)  Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz denetim ekipleri tarafından İlimiz, Akyazı İlçesi, Taşburun Mahallesi No:1’de faaliyet gösteren Baştan Beton Parke Taşı ve Yapı Elemanları Tic. A.Ş Vergi No: 6320462778- Akyazı Vergi Dairesi) adlı işletemeden kaynaklı gelen gürültü şikayetleri üzerine yapılan gürültü ölçümlerinde, işletmenin “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nin belirlemiş olduğu üst sınır değerleri geçtiği tespit edilmiş, işletmeye önlem alması için 01.08.2016 tarihine kadar süre verilmiştir. Verilen sürenin sonunda, şikayetlerin devam etmesi üzerine, yapılan gürültü ölçümlerinde, işletmenin, yalıtım tedbiri almadan faaliyetini sürdürdüğü ve yukarıda adı geçen Yönetmeliğin belirlemiş olduğu üst değerleri bir kez daha geçtiği tespit edilmiştir. Bu bilgilerden hareketle, yukarıda adı geçen ve bilgileri bulunan işletmeye, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 03/08/2016 tarihli; 496 sayılı yazısı.
 
10- (406)  Zabıta Dairesi Başkanlığı Hal Şube Müdürlüğü denetim personellerince, 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun17 nci maddesi ile bu kanuna bağlı olarak çıkartılan 07/07/2012 tarih ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sebze ve Meyve Ticareti ile Toptancı Haller Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesine istinaden denetimler yapılmaktadır. Adapazarı İlçemiz Patates Halinde 10.08.2016 tarihinde yapılan denetimde Sarımsak yüklü 37 LF 677 plakalı araç durdurulmuş belge talep edildiğinde ibraz edilememiş, malların Nevzat AKDAĞ’a ait olduğu tespit edilmiştir. 5957 sayılı kanunun 8/8-a maddesine ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğin 47/1-a maddesine aykırı davranıştan (sisteme bildirmeden mal alıp satmak) aynı yönetmeliğin 27 nci maddesine göre Nevzat AKDAĞ adına 10.08.2016 tarih ve 000001 nolu 625,00 TL (altıyüzyirmibeşTL.) tutarlı Cezalı Hal Rüsum Tutanağı düzenlenmiştir. İlgili Kanunun 8 inci maddesinin 8 inci fıkrasında "... Hal rüsumunun cezalı olarak alınmasına belediye encümenince karar verilir..." denmekte olup, Yönetmeliğin 47 inci maddesi hükümlerince Makamınızca da uygun görülmesi halinde; Nevzat AKDAĞ’a 625,00 TL (altıyüzyirmibeş TL.) cezalı hal rüsumunun kesilmesi ve kesilen cezaya ilişkin Encümen Karanının tebliğ tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde faaliyet gösterdiği veya ikamet ettiği İlin Hal Hakem Heyetine itiraz edebileceği ile 1 (bir) ay içerisinde ödenmesinin adı geçene bildirilmesine ilişkin 12/08/2016 tarihli; 114 sayılı yazısı.
 
11- (407) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Ozanlar Mahallesi, 4380ada 2 nolu parselde bulunan, 5.385,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz içerisinde, Sınırlı Ayni Hak tesisi ile (538,00 m2  ) Sosyal Tesis binası (Dil kursu, halk oyunları kursu, kültürel etkinliklerde kullanılmnak üzere) yapımı ve 10 yıl süreyle işletilmesi, süre bitiminde belediyeye devredilmesi  işi ihalesi yapılacağından, ihale gün ve saatinin tespitine ilişkin 17/08/2016 tarihli; 2344 sayılı yazısı.
 
12- (408) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 09/08/2016 tarih ve 57 sayılı yazısında konu olan “Kurumsal Lisans Anlaşması Yenileme ve İlave Lisans Alım İşi” ihalesi ile ilgili 2016 mali yılı gider bütçesinde yer alan 46540110-013900-5-063301 (Lisans Alımları) harcama kaleminde bulunan ödeneğin yetmeyeceği anlaşıldığından, 46540133-011200-5-096101 (Yedek Ödenek) kaleminden ilgili gider kalemine, 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/d maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36/2 ve 38/1 maddesine göre aktarma yapılması talebine ait Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğünün 17/08/2016 tarih ve 256 sayılı yazısı.
 
13- (409)  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz tarafından Serdivan İlçesi, Otuzikievler Mahallesi, Kampüs yolu, Hızır İlyas Tepesi, Saski Tesislerinden Beşköprü Caddesine bağlanacak 35 m’lik imar yolunun 4878.21 m2’lik kısmı Sandıkderesi Devlet Ormanı arazisi içinden geçmektedir. Orman Arazisi içinde kalan yol için Orman Bölge Müdürlüğüne izin dosyası hazırlanacağından 6831 Sayılı Orman Kanununun 17/3 ve 18. maddelerinin uygulama yönetmeliği, madde 8.4 deki ‘‘ İl özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri, belediyeler birliği, çevre koruma birlikleri, turizm alt yapı hizmet birliklerinin ve köylere hizmet götürme birliklerinin kar gayesi bulunmaksızın ve kamu yararına yönelik hizmetlerde kullanılmak üzere yapacakları tesislerden,… ağaçlandırma bedeli, orköy bedeli ile erozyon bedeli alınmaz. Arazi izin bedeli ise yüzde doksan beş indirimli olarak alınır ’’ ifadesine istinaden kamu yararı kararı alınması gerekmektedir. Buna göre Serdivan İlçesi, Otuzikievler Mahallesi, Sandıkderesi Devlet Ormanında kalan 4878,21m2’lik yolun ormanlık alanda kalan kısımlarına izin almak amacıyla ‘‘ kamu yararı kararı ’’ alınabilmesine ilişkin 17/08/2016 tarihli; 2662 sayılı yazısı.
 
14- (410) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Küçük Söğütlü ve Söğütlü Mahalleleri, 41 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen ve ekli listedeki parselleri kapsayan yaklaşık 55 hektarlık alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine ve 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanununun Ek-1 maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi yapılması ve hazırlanan parselasyon planlarının İmar Kanununun 19.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7b ve 7c maddeleri uyarınca onaylanarak 1 ay süreyle askıya çıkarılması hususunda karar alınabilmesine ilişkin 18/08/2016 tarihli; 2669 sayılı yazısı.
 
15- (411) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Söğütlü Mahallesi, 42 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen ve ekli listedeki parselleri kapsayan yaklaşık 20 hektarlık alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine ve 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanununun Ek-1 maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi yapılması ve hazırlanan parselasyon planlarının İmar Kanununun 19.maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7b ve 7c maddeleri uyarınca onaylanarak 1 ay süreyle askıya çıkarılması hususunda karar alınabilmesine ilişkin 18/08/2016 tarihli; 2670 sayılı yazısı.
 
16- (412) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının; Sakarya İli Erenler İlçesi Erenler Mahallesinde bulunan tapunun 7939 parsel numarasında 7703,00 m2 yüzölçümlü Sakarya Büyükşehir Belediyesine tahsisli alanda bulunan Ahmet Faik Abasıyanık Kültür Merkezi binasının yıktırılıp ihtiyaç fazlası taşınırların taşınır mal yönetmeliğinin 26. maddesi gereğince satış işi ihalesinin 2886 sayılı D.İ. Kanununun ilgili maddesi gereğince yapılabilmesi için bir karar alınmasına ilişkin; 18/08/2016 tarihli; 249 sayılı yazısı.