ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

17.11.2016 Tarihli Encümen Toplantısı.

                                                                                                      T.C.
    SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 17.11.2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00 TE YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

1- (668) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz denetim ekiplerince, İlimiz Serdivan İlçesi, 32 Evler Mah. Çağlar Sokakta 07.10.2016 tarihinde yapılan denetimde Bülent YILMAZ’a ait 54 FZ 843 plakalı kamyonun hafriyat toprağı taşıdığı tespit edilmiştir. Yapılan evrak kontrolünde araçta “Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma İzin Belgesi”, “Atık Taşıma Kabul Belgesinin” olmadığı ve ayrıca Başkanlık Makamından alınan GPS (uydu bazlı radyo navigasyon sistemi) cihazının olmadığı tespit edilmiştir. Yapılan denetime dair tanzim edilen tutanak ve fotoğraf görüntüleri yazı ekinde sunulmuş olup, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 08/11/2016 tarihli; 729 sayılı yazısı.
 
2- (669) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemize DSİ 3. Bölge Müdürlüğü 32. Şube Müdürlüğü tarafından gelen dere yatağına hafriyat dökümü konulu yazısına istinaden denetim ekiplerimizce, İlimiz Sapanca İlçesi Dere içi Cad. Fatih Mah. No:1 Kurtköy adresinde faaliyet gösteren Derin Irmak Restaurantta 26.08.2016 tarihinde denetim yapılmıştır. Denetimde işletme tarafından dere yatağında hafriyat toprağı ile izinsiz dolgu çalışması yapıldığı tespit edilmiş olup, DSİ 32. Şube Müdürlüğü nezaretinde kaldırılması için yazı ile süre verilmiştir. Süre bitiminde DSİ 32. Şube Müdürlüğü tarafından ekte bulunan yazı ile tarafımıza hafriyat toprağının dere yatağından kaldırılmadığı bildirilmiştir. Yapılan denetime dair tanzim edilen tutanak, fotoğraf görüntüleri ve DSİ yazıları yazı ekinde sunulmuş olup, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar karar alınmasına ilişkin 09/11/2016 tarihli; 731 sayılı yazısı.
 
3- (670) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz denetim ekiplerince araç takip sistemi üzerinden yapılan kontroller esnasında Özgür KÖRPE‘ye ait 67 LN 820 plakalı kamyonun 26.10.2016 tarihinde İstanbul İlinden hareket ettiği ve İlimiz Arifiye İlçesi Mollaköy Mahallesinde bulunan izinsiz alana giriş-çıkış yaptığı tespit edilmiştir. İlgili saha güzergahında bulunan ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait kamera kayıtları belirtilen tarih ve saat aralığı için incelenmiş olup kamyonun inşaat/yıkıntı atığı taşıdığı ve hafriyat otomasyon sistem kayıtlarımızdan da “Atık Taşıma Kabul Belgesinin” olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca ilgili şahıs adına 09.06.2016 tarihli ve 301 karar nolu Encümen Kararı ile 2.000,00TL cezai işlem uygulanmıştır. Yapılan denetime dair tanzim edilen tutanak, fotoğraf görüntüleri ve diğer belgeler yazı ekinde sunulmuş olup, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 10/11/2016 tarihli; 744 sayılı yazısı.
 
4- (671) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz denetim ekiplerince araç takip sistemi üzerinden yapılan kontroller esnasında Yunus Emre HOROSANLI’ya ait 34 DU 6782 plakalı kamyonun 26.10.2016 tarihinde İstanbul İlinden hareket ettiği ve İlimiz Arifiye İlçesi Mollaköy Mahallesinde bulunan izinsiz alana giriş-çıkış yaptığı tespit edilmiştir. İlgili saha güzergahında bulunan ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait kamera kayıtları belirtilen tarih ve saat aralığı için incelenmiş olup, kamyonun inşaat/yıkıntı atığı taşıdığı ve hafriyat otomasyon sistem kayıtlarımızdan da “Atık Taşıma Kabul Belgesinin” olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca ilgili şahıs adına 09.06.2016 tarihli ve 300 karar nolu Encümen Kararı ile 2.000,00 TL cezai işlem uygulanmıştır. Yapılan denetime dair tanzim edilen tutanak, fotoğraf görüntüleri ve diğer belgeler yazı ekinde sunulmuş olup, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 10/11/2016 tarihli; 743 sayılı yazısı.
 
5- (672) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından gelen göle hafriyat toprağı ile dolgu konulu yazıya istinaden İlimiz Sapanca İlçesi, Rüstempaşa Mahallesinde İstanbuldere’nin göle birleştiği noktada bulunan TürkanYüksel–Ehlikeyf Kafe adlı işletmede 21.07.2016 tarihinde denetim gerçekleştirilmiştir. Denetimde işletme tarafından Sapanca Gölüne hafriyat toprağı ile izinsiz dolgu çalışması yapıldığı tespit edilmiş olup Saski Genel Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı kontrolünde kaldırılması için yazı ile süre verilmiştir. Süre bitiminde yapılan kontrolde hafriyat toprağının kaldırılmadığı tespit edilmiştir. Yapılan denetime dair tanzim edilen tutanaklar, fotoğraf görüntüleri, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı yazısı ve uydu görüntüsü yazı ekinde sunulmuş olup, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 11/11/2016 tarihli; 746 sayılı yazısı.

6- (673) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz denetim ekiplerince kurumumuza gelen şikayet üzerine, İlimiz Arifiye İlçesi Hanlı Sakarya Mahallesi Başak Sokak No:20/Z-1 adresinde faaliyet gösteren “Baliç Mühendislik İnşaat Taahhüt San. Ve Tic. A.Ş.” adlı işletmeye 10.11.2016 tarihinde çevresel gürültü denetimi yapılmıştır. Bahse konu işletmeye gerekli önlemlerin alması hususunda 31.08.2016 tarih ve 566 sayılı yazı ile süre verilmiştir. Süre bitiminde yapılan kontrol denetiminde sınır değerlerin sağlanamadığı tespit edilmiş olup 20.10.2016 tarih ve 568 sayılı Encümen Kararına istinaden 2,240,00 TL. idari para cezası uygulanmıştır. Ancak şikayetlerin devam etmesi üzerine söz konusu firma 10.11.2016 tarihinde tekrar denetlenmiş ve ilgili yönetmelik sınır değerlerinin aşıldığı bir kez daha tespit edilmiştir. Yapılan denetime dair tanzim edilen Tutanak, Gürültü Ölçüm Raporu ve uyarı yazısı  yazı ekinde sunulmuş olup, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 10/11/2016 tarihli; 741 sayılı yazısı.
 
7- (674).Zabıta Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz Zabıta ekiplerince şehrin muhtelif yerlerinde yapılan denetimler sırasında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine aykırı davranışlardan dolayı tanzim edilen 45 adet İdari Yaptırım Karar Tutanaklarının görüşülerek karar alınmasına ilişkin 11/11/2016 tarihli; 1308 sayılı yazısı.
 
8- (675) Zabıta Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz Zabıta ekiplerince şehrin muhtelif yerlerinde yapılan denetimler sırasında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine aykırı davranışlardan dolayı tanzim edilen 32 adet İdari Yaptırım Karar Tutanaklarının görüşülerek karar alınmasına ilişkin 14/11/2016 tarihli; 1315 sayılı yazısı.
 
9- (676) Zabıta Dairesi Başkanlığının, Zabıta Dairesi Başkanlığı Hal Şube Müdürlüğü denetim personellerince, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun17 nci maddesi ile bu kanuna bağlı olarak çıkartılan Sebze ve Meyve Ticareti ile Toptancı Haller Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesine istinaden Adapazarı İlçemiz Çökekler mevkiinde 05.11.2016 tarihinde yapılan denetimde Patates yüklü 15 ER 538 plakalı araç durdurulmuş belge talep edildiğinde ibraz edilememiş, malların İbrahim ERGÜN’e ait olduğu tespit edilmiştir. 5957 sayılı kanunun 8/8-a maddesine ve 28346 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğin 47/1-a maddesine aykırı davranıştan aynı yönetmeliğin 27 nci maddesine göre İbrahim ERGÜN adına 05.11.2016 tarih ve 000013 nolu 750,00TL tutarlı Cezalı Hal Rüsum Tutanağı düzenlenmiştir. İlgili Kanunun 8 inci maddesinin 8 inci fıkrasında "... Hal rüsumunun cezalı olarak alınmasına belediye encümenince karar verilir..." denmekte olup, Yönetmeliğin 47 inci maddesi hükümlerince Makamınızca da uygun görülmesi halinde; İbrahim ERGÜN’ e 750,00TL (yediyüzelli TL) cezalı hal rüsumunun kesilmesi ve kesilen cezaya ilişkin Encümen Karanının tebliğ tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde faaliyet gösterdiği veya ikamet ettiği İlin Hal Hakem Heyetine itiraz edebileceği ile 1 (bir) ay içerisinde ödenmesinin adı geçene bildirilmesine ilişkin 10/11/2016 tarihli; 189 sayılı yazısı.
 
10- (677) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz denetimindeki Adliye-Kirazca Özel Halk Otobüs hattında, Ayhan YILMAZ 01/11/2016 tarihli dilekçeyle 15/21 kayıt numarası ile işletici olarak çalışmakta olduğu geçici çalışma ruhsat hakkını İdris KAHRAMAN adına devredilmesine  ilişkin 02/11/2016 tarihli; 2199 sayılı yazısı.
 
11- (678) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan İsmail ÇAKIROĞLU adına kayıtlı 54 S 0880 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 07/11/2016 tarihli dilekçeyle Nida Orkun Turz.Taş.İnş.ve San.Ltd.Şti. adına devrine ilişkin 08/11/2016 tarihli; 2237 sayılı yazısı.
 
12- (679) Ulaşım Dairesi Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz denetimindeki Beşköprü-Gazeller Taksi Dolmuş Hattında Zühal TEKEOĞLU 07/11/2016 tarihli dilekçeyle vefat eden babası Mahmut TEKEOĞLU’na ait 54 T 0300 plakalı hattı, diğer varisler Ruhan SEVİL, Reyhan BAKIR ve Muhammet Bilal TEKEOĞLU’nun feragat etmesine istinaden çalışma ruhsat hakkının adına devredilmesine ilişkin 08/11/2016 tarihli; 2238 sayılı yazısı,
 
13- (680) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Mustafa ALTUNTAŞ adına kayıtlı 54 S 1375 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 08/11/2016 tarihli dilekçeyle Özcan TURGAÇ adına devrine ilişkin 11/11/2016 tarihli; 2283 sayılı yazısı,
 
14- (681).Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan İnan Tur Turizm adına kayıtlı 54 S 2089 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 10/11/2016 tarihli dilekçeyle Kadir OKÇU adına devrine ilişkin 11/11/2016 tarihli; 2284 sayılı yazısı,
 
15- (682) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan İnan Tur Turizm adına kayıtlı 54 S 2097 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 10/11/2016 tarihli dilekçeyle Mümin TARCAN adına devrine ilişkin 11/11/2016 tarihli; 2285 sayılı yazısı,
 
16- (683) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Hüseyin DERVİSOĞLU adına kayıtlı 54 S 2756 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 11/11/2016 tarihli dilekçeyle Emre KOÇHAN adına devrine ilişkin 14/11/2016 tarihli; 2301 sayılı yazısı,
 
17- (684) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Sakarya Sev Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına kayıtlı 54 S 2056 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 04/11/2016 tarihli dilekçeyle Naim SEVİM adına devrine ilişkin 15/11/2016 tarihli; 2303 sayılı yazısı,
 
18- (685) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Bedri SUNMAN adına kayıtlı 54 S 0657 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 15/11/2016 tarihli dilekçeyle Mustafa GEÇİN adına devrine ilişkin 15/11/2016 tarihli; 2306 sayılı yazısı,
 
19- (686) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Taraklı İlçe Belediye Başkanlığının 11/11/2016 tarihli ve 1097 sayılı yazısıile, Taraklı İlçesi Taraklı Mahallesi (Ulucami Mahallesi) 24 pafta 1941 nolu 625,83 m2 ve 1942 nolu 372,98 m2 yüzölçümlü parsellerin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 5. maddesinin 3. bendine göre mezarlık olarak kamulaştırılmasına ilişkin 14/11/2016 tarihli; 3165 sayılı yazısı.
 
20- (687) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 157 ada, 571 nolu ve 157 ada, 390 nolu parseller ve Erenler Mahallesi, 607 ada, 671 nolu ve 607 ada, 141 nolu parsellerin imar yoluna giden kısımlarının 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5.maddesinin 3. Bendine göre kamulaştırılması Belediyemiz Encümeninin 28/01/2016 tarih ve 73 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. Maddesinin değişik 4650/3 maddesi gereğince 22/09/2016 günü Uzlaşma Komisyonu Toplantısı yapılmış, Erenler Mahallesi, 607 ada, 141 nolu taşınmaz hissedarlarından Mehmet KAYMAK Komisyonca kendisine teklif edilen 186.291,20TL bedeli kabul etmemiştir, ancak ilgi dilekçe sahibi Mehmet KAYMAK 14.11.2016 tarih ve 19116 kayıt nolu dilekçesinde Uzlaşma Komisyonunca kendisine teklif edilen 186.291,20TL bedeli kabul ettiğini beyan etmiştir. Buna göre, Erenler Mahallesi, 607 ada, 141 nolu taşınmaz hissedarlarından Mehmet KAYMAK’a ait 172,00m2 hissenin ve üzerindeki yapının toplam 186.291,20TL bedel ödenerek kamulaştırılmasına ilişkin 16/11/2016 tarihli; 3178 sayılı yazısı.
 
21- (688) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 157 ada, 571 nolu ve 157 ada, 390 nolu parseller ve Erenler Mahallesi, 607 ada, 671 nolu ve 607 ada, 141 nolu parsellerin imar yoluna giden kısımlarının 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5.maddesinin 3. Bendine göre kamulaştırılması Belediyemiz Encümeninin 28/01/2016 tarih ve 73 sayılı kararı ile uygun görülmüştür. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 8. Maddesinin değişik 4650/3 maddesi gereğince 22/09/2016 günü Uzlaşma Komisyonu Toplantısı yapılmış, Erenler Mahallesi, 607 ada, 671 nolu taşınmaz hissedarlarından Cemal BOZKAN Komisyonca kendisine teklif edilen 194.376,36TL bedeli kabul etmemiştir, ancak ilgi dilekçe sahibi Cemal BOZKAN 14.11.2016 tarih ve 19134 kayıt nolu dilekçesinde Uzlaşma Komisyonunca kendisine teklif edilen 194.376,36TL bedeli kabul ettiğini beyan etmiştir. Buna göre, Erenler Mahallesi, 607 ada, 671 nolu taşınmaz hissedarlarından Cemal BOZKAN’a ait 147,00 m2 hissenin ve üzerindeki yapının toplam 194.376,36TL bedel ödenerek kamulaştırılmasına ilişkin 16/11/2016 tarihli; 3179 sayılı yazısı.