ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

16/06/2016 Tarihli Encümen Toplantısı

  
                                                                                                                 T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 16 HAZİRAN 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00 TE YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.
 
1- (306) Zabıta Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyemizin, 5216 Sayılı Belediye Kanununun 7/1 maddesi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52/3 maddelerinin verdiği yetkiyle oluşturulan Belediyemiz denetimindeki yol üzeri otopark alanlarından ücret ödemeden faydalanan ekte listesi ve tespit evrakı bulunan araç sürücüsüne 2011/96 sayılı UKOME kararında öngörülen en yüksek ücretin 10 katı kadar (6*10=60 TL) ücret tahakkuk ettirilmesine ilişkin 06/06/2016 tarihli; 714 sayılı yazısı.
 
2- (307) Ulaşım Dairesi Başkanlığının,  Belediyemiz denetimindeki Karasu-İhsaniye-Sakarya Özel Halk Otobüs hattında, Kadem ÇETİN 07/06/2016 tarihli dilekçesi ile 34/106 kayıt numarası ile işletici olarak çalışmakta olduğu hissesinin geçici çalışma ruhsat hakkını Celal YILDIRIM’a devir talebine ilişkin 07/06/2016 tarihli; 1134 sayılı yazısı.
 
3- (308) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz denetimindeki Karasu-Taşlıgeçit Özel Halk Otobüs hattında, Hüseyin GENÇ 29/05/2016 tarihli dilekçesi ile 34/1 kayıt numarası ile işletici olarak çalışmakta olduğu hissesinin geçici çalışma ruhsat hakkını Sönmez DELİ’ye devir talebine ilişkin 07/06/2016 tarihli; 1138 sayılı yazısı.
 
4- (309) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz denetimindeki Kocaali-Karasu-Sakarya Özel Halk Otobüs hattında, Veysel ALTUNTAŞ 07/06/2016 tarihli dilekçeyle 33/42 kayıt numarası ile işletici olarak çalışmakta olduğu hissesinin geçici çalışma ruhsat hakkını Ersin MACUNCU’ya devir talebine ilişkin 07/06/2016 tarihli; 1139 sayılı yazısı.
 
5- (310) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz denetimindeki Pamukova Özel Halk Otobüs hattında, İsmail ÇELİK 07/06/2016 tarihli dilekçeyle 29/6 kayıt numarası ile işletici olarak çalışmakta olduğu hissesinin geçici çalışma ruhsat hakkının % 50 hissesini kardeşi Selim ÇELİK’e devir talebine ilişkin 07/06/2016 tarihli; 1140 sayılı yazısı.
 
6- (311) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz denetimindeki Ovaköyleri Özel Halk Otobüs hattında, Mehmet TOPÇU 30/05/2016 tarihli dilekçeyle 24/6 kayıt numarası ile işletici olarak çalışmakta olduğu hissesinin geçici çalışma ruhsat hakkını Soner TOPÇU’ya devir talebine ilişkin 08/06/2016 tarihli; 1149 sayılı yazısı.
 
7- (312). Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz denetimindeki Hendek-Güneyköyü Özel Halk Otobüs hattında, Kamil CESUR 10/06/2016 tarihli dilekçeyle 31/52 kayıt numarası ile işletici olarak çalışmakta olduğu dilekçeyle hissesinin geçici çalışma ruhsat hakkını Haydar MUTLU’ya devir talebine ilişkin 10/06/2016 tarihli; 1171 sayılı yazısı.
 
8- (313)  Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemizin denetimindeki Pamukova Özel Halk Otobüs hattında Yaşar ÖZKAN 29/22 kayıt numarası ile işletici olarak çalışmakta iken 26.03.2015 tarihinde vefat etmiş olup, oğlu Sezer ÖZKAN 31/05/2016 tarihli dilekçeyle geçici çalışma ruhsat hakkının tamamının adına düzenlenmesine ilişkin 01/06/2016 tarihli; 1074 sayılı yazısı.
 
9- (314) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 21-25 Haziran 2016 tarihlerinde (yol dahil) Nordland-Norveç Bölgesinin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Bölgeler Meclisi (AER) Genel Kurul ve Büro toplantılarına Mali Hizmetler Dairesi  Başkanı V.Veysel ÇIPLAK’ın görevlendirilmesi ve 6245 sayılı Kanuna göre harcırah işlemlerinin de düzenlenmesine ilişkin 15/06/2016 tarihli; 318 sayılı yazısı.
 
10- (315) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı İlçesi Karaman Mahallesi 1431 ada 1 parsel nolu taşınmazda 113 nolu iş merkezindeki 136 bağımsız bölüm nolu (kapı no: 242), 137 bağımsız bölüm nolu (kapı no: 243), 138 bağımsız bölüm nolu (kapı no: 244), 139 bağımsız bölüm nolu (kapı no: 245), 140 bağımsız bölüm nolu (kapı no: 246) ve 141 bağımsız bölüm nolu (kapı no: 247) iş yerlerinin Sağlık Tesislerinde hizmet veren birimlerin tıbbi hizmet sunumu, arşiv, mal ve malzeme ihtiyaçlarının depolanması ile alakalı olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 34-g maddesine gereğince T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Sakarya İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Yenikent Devlet Hastanesi Yöneticiliğine bedelsiz olarak tahsisi hususunda karar alınmasına ilişkin 14/06/2016 tarihli; 1782 sayılı yazısı.
 
11- (316) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi 100 pafta, 14 ada, 42 ve 50 nolu parselleri kapsayan 67 nolu düzenleme bölgesinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi yapılması ve hazırlanan parselasyon planının 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesine göre onaylanması Adapazarı İlçe Belediyesi Encümeninin; 01/06/2016 tarih ve 618 nolu kararıyla uygun görülmüştür. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi ile Büyükşehir Belediyelerine “… Büyükşehir içindeki belediyelerin parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek’’ yetkisi verildiğinden, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi 100 pafta, 14 ada, 42 ve 50 nolu parselleri kapsayan 67 nolu düzenleme bölgesinde yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin 15/06/2016 tarihli; 1788 sayılı yazısı.
 
12- (317) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının,  Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Kirazca Mahallesi, 1 pafta 60 parseldeki Sakarya Büyükşehir Belediyesine tahsisli taşınmazın (95.121 m2 arsa) içerisine (80 adet Sebze ve Meyveci Dükkanı-4 adet Çay Ocağı- 4 adet Büfe-6 adet Dükkan- 1 adet Lokanta- 1 adet Kıraathane- 1 Adet WC) sınırlı Ayni Hak tesisi ile; Yeni Hal Binası yapımı ve 29 yıl süreyle işletilmesi ve süre bitiminde Belediyeye devredilmesi işi ihalesi yapılacağından, ihale gün ve saatinin tespitine ilişkin 16/06/2016 tarihli; 1916 sayılı yazısı.