ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

14.07.2016 Tarihli Encümen Toplantısı

 
                                                                                                          T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 14 Temmuz 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00 TE YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.
 
1- (338)  Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının, 27/05/2016 tarihli dilekçe ile Sakarya Büyükşehir Terminalinde bulunan ve Emre DOLGUN tarafından işletilen 1.Kat 1-73 işyerinin Nurcan AKTEN tarafından devir alınarak işletilmesi talep edilmektedir. Devir ile ilgili tahakkuk eden bedel Mali İşler Dairesi Başkanlığına yatırılmış olup, teminat altına alınmıştır. Sözleşmenin 7.1 maddesi gereğince devir işlemlerinin Nurcan AKTEN adına yapılmasına ilişkin 21/06/2016 tarihli; 120 sayılı yazısı,
 
2- (339) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz denetim personeli tarafından, İlimiz Sapanca İlçesi Kırkpınar Soğuksu Mahallesi Melih Kibar Sahil Yolu Caddesinde bulunan 1676 nolu parsel, SASKİ Genel Müdürlüğünün 09.03.2016 tarihli ve E.1423 sayılı yazısına istinaden denetlenmiştir. Yapılan denetimde parsele hafriyat toprağı döküldüğü ve dolgu yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili tespite istinaden parsel hissedarları Ersin NARTOP ve İbrahim NARTOP 25.04.2016 tarihli ve E.257 sayılı yazımız ile uyarılmış ve tespit edilen hafriyat toprağının 27.05.2016 tarihine kadar kaldırılması gerekliliği, kaldırılmadığının tespit edilmesi durumunda ilgili mevzuatlar kapsamında idari yaptırım kararı uygulanacağı bildirilmiştir. Verilen süre sonunda arazide yapılan kontrolde hafriyat toprağının kaldırılmadığı, ayrıca İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına ait 05.04.2016 tarihli ve E.1078 sayılı yazısında söz konusu 1676 parselin,1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan sınırı dışında, 1/25000 ölçekli İmar Planında ise doğal sit alanında kaldığı bildirildiğinden yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 29/06/2016 tarihli; 394 sayılı yazısı.
 
3- (340)  Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz denetim ekiplerince, 10.06.2016 tarihinde İlimiz Arifiye İlçesi Manolya Fidancılık yanında bulunan alanda inceleme yapılmış, Ömer Faruk KARADAŞ  adlı vatandaşın izinsiz alana inşaat yıkıntı atığı ve asfalt atığı ile dolgu amaçlı döküm yaptığı tespit edilmiştir. Çevresel Denetim Tutağı ile atıkların kaldırılması için 5 (beş) gün süre verilmiş olup, kaldırılmadığının tespitinde idari para cezası uygulanacağı tebliğ edilmiştir. Süre bitiminde yapılan kontrolde atıkların alandan kaldırılmadığı ve tesviyesinin yapıldığı görülmüştür. Söz konusu alan ile ilgili Ömer Faruk KARADAŞ’ın kurumumuza dolgu amaçlı başvurusunun olduğu ve izninin 25.02.2016 tarihinde sona erdiği tespit edildiğinden, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar ilişkin 29/06/2016 tarihli; 417 sayılı yazısı.
 
4- (341) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz denetimindeki Kırcaali Özel Halk Otobüs hattında, %50 Zekeriya ERMAN %50 Yasemin ERMAN 23/06/2016 tarihli dilekçesi ile 1/15 kayıt numarası ile işletici olarak çalışmakta oldukları hisselerinin geçici çalışma ruhsat hakkını Necattin DEMİR adına devir talebine ilişkin 28/06/2016 tarihli; 1266 sayılı yazısı.
 
5- (342) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz denetimindeki Kocaali-Karasi-Adapazarı Özel Halk Otobüs hattında, Nurullah TERZİOĞLU 22/06/2016 tarihli dilekçesi ile 33/22 kayıt numarası ile işletici olarak çalışmakta olduğu hissesinin geçici çalışma ruhsat hakkını Vecihi TERZİOĞLU adına devir talebine ilişkin 28/06/2016 tarihli; 1276 sayılı yazısı,
 
6- (343) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz denetimindeki Kocaali-Karasi-Adapazarı Özel Halk Otobüs hattında, Zekai ŞAHİN 27/06/2016 tarihli dilekçesi ile 34/78 kayıt numarası ile işletici olarak çalışmakta olduğu hissesinin geçici çalışma ruhsat hakkını Kemal BEKER adına devir talebine ilişkin 28/06/2016 tarihli; 1277 sayılı yazısı,
 
7- (344) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemizin denetimindeki Camili Minibüs Hattında Ahmet Selim BEYENAL 54 M 0055 plakalı ticari araç ile hat sahibi olarak çalışmakta olduğu hattının çalışma ruhsat hakkını 15/06/2016 tarihli dilekçeyle Cavit BEYANAL adına devredilmesine ilişkin 29/06/2016 tarihli; 1279 sayılı yazısı,
8- (345) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemizin denetimindeki Hendek Terminal taksi durağında Erkan İMAMOĞLU 54 T 3507 plakalı ticari araç ile hat sahibi olarak çalışmakta olduğu hattının çalışma ruhsat hakkını 16/06/2016 tarihli dilekçeyle Levent COŞKUN adına devredilmesine ilişkin 29/06/2016 tarihli; 1280 sayılı yazısı,
9- (346) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemizin denetimindeki Seramik taksi durağında Ahmet ÇUKDAR 54 T 0508 plakalı ticari araç ile hat sahibi olarak çalışmakta olduğu hattının çalışma ruhsat hakkını 18/05/2016 tarihli dilekçeyle Enes KIR adına devredilmesine ilişkin 29/06/2016 tarihli; 1281 sayılı yazısı,
 
10- (347) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemizin denetimindeki Pamukova taksi dolmuş hattında Öztürk ÖZMEN 54 T 6049 plakalı ticari araç ile hat sahibi olarak çalışmakta olduğu hattının çalışma ruhsat hakkını 18/05/2016 tarihli dilekçeyle Mevlüt GÜNGÖREN adına devredilmesine ilişkin 29/06/2016 tarihli; 1284 sayılı yazısı,
11- (348) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemizin denetimindeki Serdivan-Cezaevi taksi dolmuş hattında Sebahattin AZSÖYLER 54 T 0594 plakalı ticari araç ile hat sahibi olarak çalışmakta olduğu hattının çalışma ruhsat hakkını 23/05/2016 tarihli dilekçeyle Hamdi ÇELİK adına devredilmesine ilişkin 29/06/2016 tarihli; 1285 sayılı yazısı,
 
12- (349) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemizin denetimindeki Karapürçek Hocaköy taksi durağında Hasan CEVİZLİ 54 T 4501 plakalı ticari araç ile hat sahibi olarak çalışmakta olduğu hattının çalışma ruhsat hakkını 17/05/2016 tarihli dilekçeyle Melek AYHAN adına devredilmesine ilişkin 29/06/2016 tarihli; 1287 sayılı yazısı,
13- (350) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemizin denetimindeki Maltepe Minibüs Hattında Mustafa ADIM 54 M 0295 plakalı ticari araç ile hat sahibi olarak çalışmakta olduğu hattının çalışma ruhsat hakkını 21/06/2016 tarihli dilekçeyle Serkan ADIM adına devredilmesine ilişkin 30/06/2016 tarihli; 1288 sayılı yazısı,
 
14- (351) Ulaşım Dairesi Başkanlığının,Belediyemiz denetimindeki Karasu-Gölköprü-Resuller Özel Halk Otobüs hattında, Yusuf BAYRAKTAR  01/07/2016 tarihli dilekçesi ile 34/19 kayıt numarası ile işletici olarak çalışmakta olduğu hissesinin geçici çalışma ruhsat hakkını Selim SAĞIR adına devir talebine ilişkin 01/07/2016 tarihli; 1306 sayılı yazısı,
 
15- (352) Zabıta Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz Zabıta ekiplerince şehrin muhtelif yerlerinde yapılan denetimler sırasında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine aykırı davranışlardan dolayı tanzim edilen 43 adet İdari Yaptırım Karar Tutanaklarının görüşülerek karar alınması talebine ilişkin 01/07/2016 tarihli; 854 sayılı yazısı.