ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

11.08.2016 Tarihli Encümen Toplantısı.

 
T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 11 AĞUSTOS 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00 TE YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.
 
1- (377) Ulaşım Dairesi Başkanlığının,  Belediyemizin denetimindeki Etbalık Minibüs Hattında Selçuk Salih AKGÖKÇE 54 M 0245 plakalı ticari araç ile hat sahibi olarak çalışmakta olduğu hattının çalışma ruhsat hakkını 18/07/2016 tarihli dilekçeyle Şeyma DUMAN adına devredilmesine ilişkin 27/07/2016 tarihli; 1340 sayılı yazısı.
 
2- (378)  Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Süleyman GÜNDÜZ adına kayıtlı 54 S 2473 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 27/07/2016 tarihli dilekçeyle Fehim YALÇINKAYA adına devrine ilişkin 01/08/2016 tarihli; 1444 sayılı yazısı.
 
3- (379)  Ulaşım Dairesi Başkanlığının Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Bahaettin TAŞKAN adına kayıtlı 54 S 1607 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 26/07/2016 tarihli dilekçeyle Yusuf ARSLAN adına devrine ilişkin 01/08/2016 tarihli; 1445 sayılı yazısı.
 
4- (380) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Coşkun TAŞDELEN adına kayıtlı 54 S 1852 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 28/07/2016 tarihli dilekçeyle Yasin SÖNMEZ adına devrine ilişkin 01/08/2016 tarihli; 1446 sayılı yazısı.
 
5- (381) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Yusuf SARI adına kayıtlı 54 S 1835 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 26/07/2016 tarihli dilekçeyle Haluk PEHLİVAN adına devrine ilişkin 01/08/2016 tarihli; 1448 sayılı yazısı.
 
6- (382) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Muharrem SARIOĞLU adına kayıtlı 54 S 1778 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 06/07/2016 tarihli dilekçeyle Murat TURGAÇ adına devrine ilişkin 01/08/2016 tarihli; 1449 sayılı yazısı.
 
7- (383) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Hüseyin Tuncay KONUKÇU adına kayıtlı 54 S 1128 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 29/07/2016 tarihli dilekçeyle Gökhan ALTINDAL adına devrine ilişkin 01/08/2016 tarihli; 1447 sayılı yazısı.
 
8- (384) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Mesut KESTANE’nin vekili Dursun Ali TAŞKIRAN adına kayıtlı 54 S 1934 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 29/07/2016 tarihli dilekçeyle Bayrak Taş.Tur.Tem.Hiz.Ltd.Şti.’ne devrine ilişkin 01/08/2016 tarihli; 1450 sayılı yazısı.
 
9- (385) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemizin denetimindeki Arifiye İstasyon Taksi durağında  Halim ARDIÇ  29/07/2016 tarihli dilekçeyle, rahmetli olan babası İsa ARDIÇ’a ait 54 T 0044 plakalı ticari hattı, varis Arzu AKTAŞ’ın feragat etmesi ile çcalışma ruhsat hakkının adına devredilmesine ilişkin 01/08/2016 tarihli; 1451 sayılı yazısı.
 
10- (386) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemizin denetimindeki Adliye Taksi hattında Enis Haşim TEKİN 03/08/2016 tarihli dilekçeyle, 54 T 0479 plakalı ticari araç ile hat sahibi olarak çalışmakta olduğu hattının çalışma ruhsat hakkını Bahri GÜZEL’e devredilmesine ilişkin 04/08/2016 tarihli;1493 sayılı yazısı.
 
11- (387) Ulaşım Dairesi Başkanlığının,Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Salih ŞİDDET’in vekili Mehmet GEL adına kayıtlı 54 S 2443 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 02/08/2016 tarihli dilekçeyle Mustafa TAZİM’e devrine ilişkin 04/08/2016 tarihli; 1495 sayılı yazısı.
 
12- (388) Ulaşım Dairesi Başkanlığının,Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Muhammet Mustafa BİR adına kayıtlı 54 S 0949 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 28/07/2016 tarihli dilekçeyle Hafız ŞEN’e devrine ilişkin 04/08/2016 tarihli; 1499 sayılı yazısı.
 
13- (389) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Recep ŞİRİN’in vekili Nuh KELEŞ adına kayıtlı 54 S 0205 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 04/08/2016 tarihli dilekçeyle Fatih KELEŞ’e devrine ilişkin 04/08/2016 tarihli; 1501 sayılı yazısı.
 
14- (390) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Zeki DEMİR  adına kayıtlı 54 S 0838 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 03/08/2016 tarihli dilekçeyle Yıldıray TONGUÇ’a devrine ilişkin 08/08/2016 tarihli; 1524 sayılı yazısı.
 
15- (391) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemizin denetimindeki Fenizli-Gözmenevler Taksi hattında Merve ZENGİN 04/08/2016 tarihli dilekçeyle, 54 T 2509 plakalı ticari araç ile hat sahibi olarak çalışmakta olduğu hattının çalışma ruhsat hakkını Abdullah ORHAN’a devredilmesine ilişkin ilişkin 08/08/2016 tarihli; 1525 sayılı yazısı.
 
16- (392) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemizin denetimindeki SEAH Taksi durağında Mert YILDIRIM 08/08/2016  tarihli dilekçeyle, rahmetli olan babası Bekir YILDIRIM’a ait 54 T 05243 plakalı ticari hattı, varis Nursen YILDIRIM’ın  feragat etmesi ile çalışma ruhsat hakkının adına devredilmesine ilişkin 08/08/2016 tarihli; 1526 sayılı yazısı.
 
17- (393) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesi; 2990 ada, 1 nolu parselde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait Spor Kompleksi Yapım ve İşletilmesi İşi İhalesi 03/02/2011 tarihinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Encümeni huzurunda 2886 sayılı Kanunun 45/A Maddesine göre yapılmıştır. Gerçekleştirilen ihale sonucunda, Yüklenici ile yapılan sözleşmenin 6. Maddesinde ‘‘sözleşmenin imza altına alınmasını müteakiben 5 yılda bir belediye encümeni tarafından piyasa şartlarına göre aylık kira bedelleri yeniden belirlenecektir.’’ denildiğinden, sözleşmenin, ilgili maddesi gereğince, bağımsız kurumlar tarafından piyasa rayiç değerlerine göre belirlenen, kira artış bedelinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 25/07/2016 tarihli; 2175 sayılı yazısı.
 
18- (394) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Serdivan İlçesi, Adalı Serdivan Mahallesi, 1981 ada, 3 parsel nolu 2.030,72 m2’lik taşınmaza Belediye Hizmetleri’nde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulduğundan, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 5. maddesinin 3. Bendine göre söz konusu taşınmazın “kamu yararı” kararı alınarak kamulaştırılmasına ilişkin 10/08/2016 tarihli; 2617 sayılı yazısı.
 
19- (395) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesi, 81 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi yapılmasına Serdivan Belediyesi Encümeninin 16/06/2016 tarih ve 301 nolu kararıyla uygun görüldüğünden, Serdivan İlçesi, Yazlık Mahallesi, 81 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen alanda, Serdivan Belediyesi Encümeninin 16/06/2016 tarih ve 301 nolu kararıyla yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin 11/08/2016 tarihli; 2622 sayılı yazısı.
 
20- (396) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Arifiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi G24-C-07-B-2-A, G24-C-07-B-2-B, G24-C-07-B-2-C, G24-C-07-B-2-D, G24-C-08-A-1-A ve G24-C-08-A-1-D paftaları içerisinde belirlenen 25 nolu düzenleme bölgesinde yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin 11/08/2016 tarihli; 2624 sayılı yazısı.