ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

08/12/2016 Tarihli Encümen Toplantısı.

                                                                                                    T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 08/12/2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00 TE YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

1- (751) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz denetim ekiplerince, İlimiz Arifiye İlçesi Mollaköy girişi Savaş Büfe yanında yapılan kontroller esnasında Murat ERDOĞAN adlı kişiye ait olan 54 FC 697 plakalı kamyonun hafriyat toprağı taşıdığı ve sahaya döküm yaptığı tespit edilmiştir. Yapılan evrak kontrolünde araçta “Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma İzin Belgesi”, “Atık Taşıma Kabul Belgesinin” olmadığı ve ayrıca Başkanlık Makamından alınan 18.12.2012 tarih ve 1132 sayılı olur, 16.01.2013 tarih ve 2013-19 nolu Ulaşım Koordinasyon Merkezi Kararına istinaden hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıklarını taşıyan şahıs veya firmaların araçlarına atık taşıma izin belgesi düzenlenmesi aşamasında alması gereken GPS (uydu bazlı radyo navigasyon sistemi) cihazının olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca bahse konu Murat ERDOĞAN’a daha önce 24/01/2013 tarih ve 47 sayılı Encümen Kararı ile 2500 (ikibinbeşyüztürklirası) TL, 14/11/2013 tarih ve 330 sayılı Encümen Kararı ile 3000 (üçbintürklirası) TL para cezası uygulanmıştır. Yapılan denetime dair tanzim edilen tutanak ve fotoğraf görüntüleri yazı ekinde sunulmuş olup, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılması ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 05/12/2016 tarihli; 808 sayılı yazısı.
 
2- (752) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Japonya’nın Tokyo şehrinde 11-17 Aralık 2016 tarihinde Atıktan Enerji Çalıştayı düzenlenecektir. Düzenlenecek olan çalıştay programına Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep KARAMEHMETOĞLU’nun yurtdışı programına görevlendirilmesini ve harcırahının ödenebilmesine ilişkin 06/12/2016 tarihli; 302 sayılı yazısı.
 
3- (753)  Zabıta Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz Zabıta ekiplerince şehrin muhtelif yerlerinde yapılan denetimler sırasında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine aykırı davranışlardan dolayı tanzim edilen 68 adet İdari Yaptırım Karar Tutanaklarının görüşülerek karar alınması talebine ilişkin 01/12/2016 tarihli; 1357 sayılı yazısı.
 
4- (754). Zabıta Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz Zabıta ekiplerince şehrin muhtelif yerlerinde yapılan denetimler sırasında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine aykırı davranışlardan dolayı tanzim edilen 91 adet İdari Yaptırım Karar Tutanaklarının görüşülerek karar alınması talebine ilişkin 02/12/2016 tarihli; 1365 sayılı yazısı.
 
5- (755). Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Ali Güneydi ÜRGÜPLÜOĞLU 54 S 2262 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 17/11/2016 tarihli dilekçeyle Ramiz GÜMÜŞ adına devrine ilişkin 02/12/2016 tarihli; 2412 sayılı yazısı.
 
6- (756) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Semerciler Mahallesi, mülkiyeti Belpaş Adapazarı Belediyesi İhtiyaç Maddeleri Pazarlama Tic. ve San. A. Ş. ye ait 846,60 m2 yüzölçümlü, 357 ada, 111 nolu parsel yol ve park alanında kaldığından 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunun 5. maddesinin 3. Bendine göre kamulaştırılmasına ilişkin 08/12/2016 tarihli; (R:1496742) yazısı.
 
7- (757) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Tepekum Mahallesi, 157 ada, 571 nolu parseldeki Cemal ÖZTÜRK’e ait hissenin (115,00 m 2) 74.750,00 TL bedel ödenerek kamulaştırılmasına ilişkin 08/12/2016 tarihli (R:1496709) yazısı.