ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

08/09/2016 Tarihli Encümen Toplantısı.

                                                                                                                    T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 8 EYLÜL 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00 TE YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

1- (444) Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Stratejik Plan ve İstatistik, Mali Analiz Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan,  01/09/2016 tarihli; 434 sayılı kararı ile incelenmesine karar verilen 2017 yılı Mali Performans Programına ait rapor.
 
2- (445) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Ülkü ÖZÇELİK-Sebahat ALTINDAĞ ve Nebahat KANMAZ’ın 19.08.2016 tarihli dilekçe ile Serdivan İlçesi, 32 Evler Mahallesi, 81 pafta, 1533 ada, 6 ve 7 nolu parsellerin imar yoluna giden kısımlarının 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5.maddesinin 3.bendine göre kamulaştırılmasına ilişkin 31/08/2013 tarihli; 2722 sayılı yazısı.
 
3- (446)  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Adapazarı-Tepekum Mh. 154 ada, 241 parsel nolu taşınmazın 30 metrelik imar yolunda kalan kısmının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. Mad. 3. Bendine göre kamulaştırılması Encümenin 23/06/2016 tarihli; 324 sayılı kararı ile uygun görüldüğünden, Uzlaşma Komisyonunca taşınmaz maliki İhsan BİRİNCİ’ye teklif edilen 205.000,00TL, bedel karşılığı kamulaştırılmasına ilişkin 07/09/2016 tarihli; 2754 sayılı yazısı.
 
4- (447). Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz denetim ekiplerince, İlimiz Sapanca İlçesi, İlmiye Mah. Köy içinde 21.06.2016 tarihinde yapılan denetimde Ömer BAŞAR’a ait 54 DP 860 plakalı kamyonun hafriyat toprağı/inşaat yıkıntı atığı taşındığı ve Büyükşehir Belediyemizden izin alınmamış alana döküm yapıldığı tespit edilmiştir. Yapılan evrak kontrolünde araçta “Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atığı Taşıma İzin Belgesi”, “Atık Taşıma Kabul Belgesinin” olmadığı ve ayrıca GPS cihazının olmadığı tespit edildiğinden, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 26/08/2016 tarihli; 558 sayılı yazısı.
 
5- (448). Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Vatandaştan gelen şikayet üzerine, Büyükşehir Belediyemiz denetim ekibi tarafından, İlimiz Adapazarı İlçesi Semerciler Mah.Ambarlı Sok.No:1/201 adresinde faaliyet gösteren Cafe Karadeniz Hamburger Salonu - Reyhan TÖREMİŞ adlı işletme 27.08.2016 tarihinde denetlenmiş, Yapılan denetiminde çevresel gürültü ölçümleri alınmış olup, alınan ölçüm “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” nin üst sınır değerlerini geçtiği Çevresel Denetim Tutanağı ile tespit edilmiştir. Ayrıca 18.03.2016 tarihinde yapılan kontrol denetiminde sınır değerlerin sağlanamadığı tespit edildiğinden işletmeye 31.03.2016 tarihli; 168 sayılı Encümen Kararına istinaden 5.000,00TL. idari para cezası uygulanıştır. Yapılan denetime dair tanzim edilen Tutanak, Uyarı Yazımız, Gürültü Ölçüm Raporu ve Encümen Kararı ekinde sunulmuş olup, yürürlü/kte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 29/08/2016 tarihli; 560 sayılı yazısı.
 
6- (449) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Kurumumuza Sapanca Kaymakamlığı ve DSİ Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünden gelen talep üzerine Büyükşehir Belediyemiz denetim ekiplerince 10.06.2016 tarihinde İlimiz Sapanca İlçesi, Nailiye Köy içi Mevki 291 nolu parselde, parsel sahibi Nurettin KIRCIOĞLU tarafından, dere yatağının köreltildiği ve derenin parsel içinden boru vasıtasıyla parsel dışına taşıma esnasında Büyükşehir Belediyemizden izin alınmadan dolgu yapıldığı tespit edilmiştir. 10.06.2016 tarihinde yapılan denetim neticesinde izinsiz yapılan dolgunun kaldırılması hususunda vatandaşa 11.07.2016 tarihine kadar süre verilmiş olup, süre bitiminde yapılan kontrolde hafriyat toprağının kaldırılmadığı tespit edilmiştir. Yapılan denetime dair tanzim edilen tutanak ve bahsi geçen tutanakların fotoğraf görüntüleri yazımız ekinde sunulmuş olup, yürürlükte bulunan mevzuatlar kapsamında işlem yapılabilmesi ve bu yönde karar alınmasına ilişkin 31/08/2016 tarihli; 570 sayılı yazısı.
 
7- (450) Ulaşım Dairesi Başkanlığının Özel Halk Otobüsleri Yönetmeliğimiz gereği 14.07.2016-22.08.2016 tarihleri arasında yapılan denetimler sonucu oluşturulan tutanaklar (dosyası ekte bulunmakta olup, yapılan işlemler karşılığı idari para cezalarının hat sahiplerinden tahsiline yönelik karar alınmasına ilişkin 26/08/2016 tarihli; 1677 sayılı yazısı.
 
8- (451) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemizin denetimindeki Pamukova taksi dolmuş hattında Murat YILDIZ 54 T 6047 plakalı ticari araç ile hat sahibi olarak çalışmakta oldukları hattın çalışma ruhsat hakkını 24/08/2016 tarihli dilekçeyle Öznur ERGÜL’e devredilmesine ilişkin 26/08/2016 tarihli; 1672 sayılı yazısı
9- (452) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Tuncay MUMCU adına kayıtlı 54 S 2768 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 23/08/2016 tarihli dilekçeyle Ali BAYLAN adına devrine ilişkin 26/08/2016 tarihli; 1673 sayılı yazısı.
 
10-  (453) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Oktay KUŞ adına kayıtlı 54 S 2610 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 24/08/2016 tarihli dilekçeyle Ayfeddin ALTUN adına devrine ilişkin 26/08/2016 tarihli; 1674 sayılı yazısı.
 
11- (454) Ulaşım Dairesi Başkanlığının,Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Ayla PASTACI adına kayıtlı 54 S 0685 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 22/08/2016 tarihli dilekçeyle Metin KARADAĞ adına devrine ilişkin 26/08/2016 tarihli; 1675 sayılı yazısı.
 
12- (455) Ulaşım Dairesi Başkanlığının,Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Osman Nuri ŞAHİN adına kayıtlı 54 S 2831 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 26/08/2016 tarihli dilekçeyle Reverans Otm.Trz.Nak.İnş.Taah.San. ve Tic.Ltd.Şti. adına devrine ilişkin 26/08/2016 tarihli; 1678 sayılı yazısı.
 
13- (456) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan N-T Lojistik Orman Ürünleri Turizm Hayvancılık İç ve Dış San.Ltd.Şti. adına kayıtlı 54 S 0621 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını Naci TÜREYYEN’in 30/08/2016 tarihli dilekçeyle Yasin SÖNMEZ adına devrine ilişkin 31/08/2016 tarihli; 1693 sayılı yazısı.
 
14- (457) Ulaşım Dairesi Başkanlığının,Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Mustafa ÇEKİN adına kayıtlı 54 S 3030 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 01/09/2016 tarihli dilekçeyle Ercan BAĞLAN adına devrine ilişkin 01/09/2016 tarihli; 1716 sayılı yazısı.
 
15- (458) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Rahmi DOĞAN adına kayıtlı 54 S 0413 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 29/08/2016 tarihli dilekçeyle İsmail BALCI adına devrine ilişkin 02/09/2016 tarihli; 1717 sayılı yazısı.
 
16- (459) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Zeki İPÇİ adına kayıtlı 54 S 1850 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 29/08/2016 tarihli dilekçeyle Gökhan BOZAN adına devrine ilişkin 02/09/2016 tarihli; 1719 sayılı yazısı.
 
17- (460) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Ergün TOKLU  adına kayıtlı 54 S 1262 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 31/08/2016 tarihli dilekçeyle NİSSAN Taş.Sos.Hiz.Turizm.İnş.Tem.Hayv.Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti. adına devrine ilişkin 02/09/2016 tarihli; 1722 sayılı yazısı.
 
18- (461) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Seylfettin GÜNDOĞDU adına kayıtlı 54 S 2589 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 31/08/2016 tarihli dilekçeyle Mustafa ÖZTÜRK adına devrine ilişkin 02/09/2016 tarihli; 1723 sayılı yazısı.
 
19- (462) Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Belediyemiz denetimindeki Hendek-Çamlıca Özel Halk Otobüs hattında, Zekai TÜRKEŞ 28/06/2016 tarihli dilekçesi ile 31/86 kayıt numarası ile işletici olarak çalışmakta olduğu hissesinin geçici çalışma ruhsat hakkını Selim DEMİRCİ adına devir talebine ilişkin 09/08/2016 tarihli; 1541 sayılı yazısı