ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

05/01/2017 Tarihli Encümen Toplantısı.

T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 05/01/2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00 TE YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.

1- Ulaşım Dairesi Başkanlığının, 10.11.2016 tarihli; 655 sayılı Encümen kararı ile Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Naim Haluk SEZEN adına kayıtlı 54 S 0033 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını Nurettin GERÇEK adına devri uygun görülmüştür. Nurettin GERÇEK söz konusu satıştan vazgeçtiğini bildirdiğinden, bahse konu encümen kararının iptaline ilişkin 02/01/2017 tarihli; 9 sayılı yazısı.
 
2- Ulaşım Dairesi Başkanlığının, Servis taşımacılığı faaliyetini göstermekte olan Recep YAVAŞ adına kayıtlı 54 S 2149 plakalı tahditli servis aracının çalışma ruhsat hakkını 02/01/2017 tarihli dilekçeyle babası Mustafa YAVAŞ adına devrine ilişkin 02/01/2017 tarihli; 10 sayılı yazısı.
 
3- Zabıta Dairesi Başkanlığının, Büyükşehir Belediyemiz Zabıta ekiplerince şehrin muhtelif yerlerinde yapılan denetimler sırasında, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğine aykırı davranışlardan dolayı tanzim edilen 24 adet İdari Yaptırım Karar Tutanaklarının görüşülerek karar alınması talebine ilişkin 02/01/2017 tarihli; 4 sayılı yazısı.
 
4- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya İli, Adapazarı İlçesi, Yağcılar Mahallesinde bulunan 629 ada 83-84-85 parseller, Tepekum Mahallesinde bulunan 154 ada 5 parseli ve ihdasen oluşan 2 adet parseli kapsayan, 54 nolu düzenleme bölgesi olarak belirlenen yaklaşık 1,5 hektarlık alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi yapılması için Adapazarı Belediyesinin 02/12/2016 tarih ve 1241 sayılı Encümen kararı ile Arazi ve Arsa Düzenlemesi işlemi yapma yetkisi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına verilmiştir. Söz konusu alanda parsel malikleri %50 ye kadar olan kesinti miktarını kabul etmişlerdir. Dolayısıyla uygulamaya giren parsellerden DOP kesintisi harici bağış yoluyla kesinti miktarı %50 olarak hazırlanan parselasyon planının İmar Kanununun 18. ve 19. maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7b ve 7c maddeleri uyarınca onaylanarak 1 ay süreyle askıya çıkarılması hususunda karar alınmasına ilişkin 05/01/2017 tarihli; 1510257 referans nolu yazısı.
 
5- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Naile DİKTAŞ'ın 15/09/2015 tarih ve 21080 sayılı dilekçesi ile,  Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesi, 576 ada, 43 nolu parsel ve 564 ada, 24 nolu parsellerdeki hisselerinin kamulaştırılması talep edildiğinden, Adapazarı İlçesi, Tekeler Mahallesi, 576 ada, 43 nolu 1.128,00 m2 yüzölçümlü parseldeki Naile DİKTAŞ’ın 35,25  m2  hissesi ve 564 ada, 24 nolu 3.226,00  m2  yüzölçümlü parseldeki 100,81 m2 hissesinin 2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesinin 3. bendine göre kamulaştırılmasına ilişkin 05/01/2017 tarihli; 1510310 referans nolu yazısı.