ENCÜMEN KARARLARI

Toplantı Kararları İçin Tıklayınız

04.08.2016 Tarihli Encümen Toplantısı

                                                                                                     T.C.
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 4 AĞUSTOS 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00 TE YAPACAĞI TOPLANTIYA AİT GÜNDEMDİR.
 
1- (374) Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının, Türkiye Atletizm Federasyonunun 2016 yılı faaliyet programında yer alan Rio Olimpiyat Oyunları 05-21 Ağustos 2016 tarihleri arasında Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde yapılacaktır. Söz konusu faaliyette Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Gençlik ve Spor Şube Müdürü Yusuf Ertuğrul ERDEM’in 09-22 Ağustos 2016 tarihleri arasında Brezilya’ya gitmek üzere (yolluksuz-yevmiyesiz) görevlendirilmesine ilişkin 02/08/2016 tarihli; 238 sayılı yazısı.
 
2- (375) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının, Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Kocaali İlçesi, Caferiye Mahallesi F25C19C1 paftası içerisinde belirlenen 26 nolu düzenleme bölgesinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine ve 2981/3290 sayılı İmar Affı Kanunun Ek-1 Maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi yapılması ve hazırlanan parselasyon planının 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesine göre onaylanması Kocaali İlçe Belediyesi Encümeninin; 13/06/2016 tarih ve 132 nolu kararıyla uygun görülmüştür. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi ile Büyükşehir Belediyelerine “… Büyükşehir içindeki belediyelerin parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek’’ yetkisi verildiğinden, Kocaali İlçesi, Caferiye Mahallesi F25C19C1 paftası içerisinde belirlenen 26 nolu düzenleme bölgesinde yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin 02/08/2016 tarihli; 2471 sayılı yazısı,
 
3- (376)  İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının,  Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Serdivan İlçesi, Arabacı Alanı Mahallesi G24- B-23-A-4-B, paftası içerisinde belirlenen 78 nolu düzenleme bölgesinde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre Arazi ve Arsa Düzenlemesi yapılması ve hazırlanan parselasyon planının 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesine göre onaylanması Serdivan İlçe Belediyesi Encümeninin; 12/05/2016 tarih ve 202 nolu kararıyla uygun görülmüştür. 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi ile Büyükşehir Belediyelerine “… Büyükşehir içindeki belediyelerin parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek’’ yetkisi verildiğinden, Serdivan İlçesi, Arabacı Alanı Mahallesi G24-B-23-A-4-B paftası içerisinde belirlenen 78 nolu düzenleme bölgesinde yapılan işlemlerin mevcut imar planlarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapıldığı tespit edildiğinden dosyanın tetkiki ile parselasyon planlarının onaylanmasına ilişkin 04/08/2016 tarihli; 2583 sayılı yazısı,