HİZMET REHBERİ

Geçiş Yolu İzin Belgesi ve Ön İzin Belgesi Almak İstiyorum

Geçiş yolu izin belgesi ve ön izin belgesi almak için gerekli evraklar:

1. Dilekçe
2. Çaplı tasarruf belgesi (Tapu Müdürlüğü’nden)
3. İmar durumu (arazinin bulunduğu Belediye İmar Müdürlüğü’nden alınacaktır)
4. Tesis yapılacak yerin tapusu
5. Zilyetlik ilmühaberi veya kira kontratından herhangi birinin aslı veya noterden tasdikli örneği
6. Vaziyet hal planı: Teknik elemanlarca hazırlanmış ve imzalanmış tesisin arazi üzerindeki konumunu, her türlü giriş çıkış yollarını gösteren ve arazideki halihazır durumun işlenmiş olduğu vaziyet planlarından 5 adet.

Evraklar tamamlandıktan sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü'ne elden teslim edilecektir.
Belge teslim süresi: Karayollarından gelecek onay yazısından sonra belge verilecektir.

 

Ulaşım Dairesi Başkanlığı - Trafik Şube Müdürlüğü
Adres: Güllük Mah. Sağlık cad. No:1/B / Adapazarı
Tel: 44 44 054 (3621)
e-posta: trafik@sakarya.bel.tr