HİZMET REHBERİ

Taşçı (mermerci) Ruhsatı Almak İstiyorum

Taşçı (mermerci) Ruhsatı Almak için gerekli evraklar:

- Vergi Levhası

- İşyeri Ruhsatı

- 2 adet vesikalık resim

Yukarıda belirtilen belgelerle Mezarlıklar Müdürlüğümüze başvuruda bulunulur. Gerekli inceleme müdürlüğümüzce yapıldıktan sonra talep uygun görülürse ruhsat ücreti belediyemiz veznesine yatırılır. Ücretin ödendiğine dair makbuz Mezarlıklar Müdürlüğüne teslim edilerek Taşçı Ruhsatı alınmış olur.

Ücretlendirme: Yıllık Ruhsat Bedeli 500 TL dir.

 

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı - Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
Adres: Emirsultan Mezarlığı
Tel: 323 37 00
Faks: 323 37 03
e-posta: mezarliklar@sakarya.bel.tr