HABERLER

Arifiye Sakarya Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Arifiye Sakarya Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Arifiye İlçesi, Sakarya Mahallesi’nde ticaret alanının konut alanına dönüştürülmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/03/2017 tarih ve 3/193 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Plan değişikliğine ilan-askı süresinde (07/04/2017-08/05/2017) yapılan 10 adet itiraz, Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11/09/2017 tarih ve 8/517 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve itiraza konu parseller ticaret alanına geri döndürülmüştür.