ETKİNLİK TAKVİMİ

26.10.2017

  • 19:00
  • Adapazarı Kültür Merkezi (AKM)
Panel - “Ömer Nasuhi Bilmen”

Katılımcılar: Prof. Dr. Rahmi Yaran (Marmara Üniversitesi), Prof. Dr. Abdullah Kahraman (Marmara Üniversitesi), Prof. Dr. İlyas Çelebi (29 Mayıs Üniversitesi), Prof. Dr. Ahmet Bostancı (Sakarya Üniversitesi), Doç. Dr. Muhammed Abay (Marmara Üniversitesi)

1882’de Erzurum’da doğdu. 1908 yılında İstanbul’a gelerek, Fatih Dersiamlarından Tokatlı Sakir Efendi’nin derslerine devam etti ve icazet aldı. Daha sonra imtihanla Medreset’ül Kudat’a girdi. 1912 yılında açılan ruus imtihanını kazandı. Fatih dersiamı olarak göreve başladı. 14 Şubat 1926’da İstanbul Müftülüğü müsevvidliğine, 16 Haziran 1943’te de İstanbul Müftülüğüne getirildi. 30 Haziran 1960 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na tayin edildi ve henüz bir yılını doldurmadan 6 Nisan 1961’de emekliye ayrıldı. 12 Ekim 1971’de İstanbul’da vefat etti ve Edirnekapı Sakızağacı Sehitliği’ne defnedildi. Başlıca eserleri “Hukuk-i İslâmiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu”, “Kur’an-ı Kerim’in Meâl-i Âlisi ve Tefsiri” ile “Büyük İslâm İlmihali” yanında, yayınlanmış ve yayınlanmamış daha pek çok eseri bulunmaktadır.