ETKİNLİK TAKVİMİ

16.10.2017

  • 19:00
  • Ofis Sanat Merkezi (OSM)
Dinleti - “Musikide Mevlevilik, Mevlevilikte Musiki”

Moderatör: Doç. Dr. Enver Mete Aslan
Konuk: Tanburi Refik Hakan Talu (TRT İstanbul Radyosu Sanatçısı)

Yenikapı’dan Galata’ya, Bahariye’den Kasımpaşa’ya uzanan, mevlevîlik yolunda pek çok eserler vermiş bestekârlar mevcuttur. Niceleri mevlevihânelerin “hâmuşan” denilen avlularında sırlanmışlardır, edebi Mekânları da tekkenin avlusudur. Mevlevî ayinleri bestelemişler, bugünlere, naatlar, tevşihler, ilâhiler, şiirler, hatta dîvanlar bırakmışlardır. Hakan Talu ile konuşulacak konular arasında, mevlevîhânede yaşanan günlük olaylar, dervişlerin mûsikîye olan alâkaları, saray-mevlevîhâne ilişkisi konularındaki sohbetlere ek olarak aralarda dönemin eserlerinden örnekler ile taksim ve mevlevî bestecilerin peşrev ve saz semâilerine yer verilecektir.