ETKİNLİK TAKVİMİ

23.05.2017

  • 19:00
  • Adapazarı Kültür Merkezi (AKM)
Konferans - Dini ve Siyasi Bir Ramazan Geleneği: Mahya

Konuşmacı
Prof. Dr. İsmail Kara

Prof. Dr. İsmail Kara, 2 Şubat 1955 tarihinde Güneyce/Rize’de doğdu. İstanbul İmam-Hatip Lisesi’ni, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nü ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Yüksek İslâm Enstitüsü’nde eğitim gördükten sonra Dergâh Yayınları’nda çalışmaya başladı, bu müessese içinde Fikir ve Sanatta Hareket dergisi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İslamî Bilgiler Ansiklopedisi ve “Dergâh” dergisinin yayın heyetinde yer aldı, Yayın Müdürlüğü yaptı. 1980’den itibaren öğretmenlik de yapan Kara, ”İslâmcılara göre meşrutiyet idaresi 1908-1914” başlıklı teziyle siyaset bilimi doktoru oldu. Osmanlı-Türk düşünce tarihi, din-modernleşme ve din-siyaset ilişkileri üzerindeki araştırmaları Hareket, Dergâh, Tarih ve Toplum, Toplum ve Bilim dergilerinde yayınlandı. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesidir.